Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Samtycke till behandling av personuppgifter

När du väljer att prenumerera på skolbloggens nyhetsbrev samtycker du till att Eksjö kommun får göra en behandling av dina personuppgifter.

Eksjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Eksjö kommun, genom barn- och utbildningsnämnden, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Informationen samlas in av barn- och utbildningssektorn som nås via Eksjö kommuns kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se.

Personuppgifterna behandlas för att du ska kunna prenumerera på uppdateringar på skolbloggen. De kategorier av personuppgifter om dig som behandlas är e-postadress. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är samtycke. De uppgifter som finns registrerade i det här fallet om dig kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna om dig lagras tillsvidare. Samtycket är giltigt tillsvidare.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta kommunen. Om du väljer att återkalla ditt samtycke påverkar det inte kommunens lagliga rätt att använda personuppgifterna innan samtycket återkallades. Läs mer om hur Eksjö kommun hanterar dina personuppgifter.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

 TILLBAKA

Samtycke till behandling av personuppgifter

När du väljer att prenumerera på skolbloggens nyhetsbrev samtycker du till att Eksjö kommun får göra en behandling av dina personuppgifter.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567