Logotyp Eksjö kommun

Linnéskolan

Linnéskolan ligger i Eksjö tätort. Verksamheten består av elever från förskoleklass till årskurs sex. På skolan finns det cirka 300 elever.

Linnéskolan ligger centralt i Eksjö tätort. På gångavstånd finns grönområden, simhall, sport­anläggningar, museum, bibliotek och den centrala stadskärnan. Skolan använder ofta grön­områdena Sjöängen och Vattenledningsparken samt ishallen och simhallen. Skolan anordnar mycket uteaktiviteter och har organiserade aktiviteter på rasterna.

Linnéskolan är en arkitektoniskt vacker byggnad som består av vita skolan och röda skolan. Vita skolan byggdes 1888 och är en av Eksjös första skolor. Röda skolan byggdes 1910 och är ritad av samma arkitekt som bland annat ritat Adolf Fredriks musikskola i Stockholm; Georg A Nilsson.

I vita skolan arbetar förskoleklasser, årskurs 1, 2 och fritidshemmet, och i röda skolan arbetar årskurs 3, 4, 5 och 6.

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under "Påverkan och utveckling

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Skolan ska vara en plats där både elever och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. I likabehandlingsplanen beskriver vi hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Kontakt och frånvaro

Linnéskolan

Besök:

Österlånggatan 12, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-364 06

E-post:

linneskolan@eksjo.se


Anmälan av sjukfrånvaro

Anmälan om frånvaro ska i första hand göras i appen TietoEdu. Instruktion - anmäla frånvaro i appen Tieto Education

Har du inte möjlighet att anmäla frånvaro via appen så ringer du:
Telefon: 0381-363 92 - ska ske före klockan 7.30 och dagligen (telefonsvarare)