Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Bokstart i Eksjö kommun

Bokstart är ett nationellt läsfrämjande arbete som bekostas av Kulturrådet. Det riktar sig till små barn 0-3 år och deras föräldrar/andra vuxna.

Genom att möta föräldrar och informera om barnets tidiga språkutveckling hoppas vi kunna stötta och inspirera familjer till att läsa mer tillsammans. Små barn har rätt till språkutveckling och bokläsning har visat sig vara ett mycket bra sätt att ge barn tillgång till ett rikt språk – något de har glädje av hela uppväxten!

I Region Jönköpings län har vi redan det språkfrämjande projektet Språklust (som också är en del av Bokstart). Det samverkansarbetet mellan barnhälsovården, öppna förskolan och biblioteket kommer att fortsätta och fördjupas av vår nya satsning.

För mer information om bokstart kontakta:

Lina Wallinder, Eksjö stadsbibliotek.
0381-361 37
lina.wallinder@eksjo.se

 

Rubrik plusbox

Innehåll plusbox

Rubrik

Innehåll plusbox

Rubrik 2 plusbox

Innehåll plusbox

Kontakt

Eksjö stadsbibliotek

Besök:

Kaserngatan 20b

Telefon:

0381-361 00

E-post:

stadsbiblioteket@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Rubrik på google och vid delning på sociala medier.

Lägg in en beskrivning på sidan som syns vid delning på sociala medier, på google och i menyer.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567