Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

För pedagoger

På denna sida har vi samlat all information om bibliotekets tjänster för grundskolor och förskolor.

Förskoleklasser - biblioteksbesök och bokgåva

Alla 6-åringar i kommunen bjuds in till biblioteken med sina respektive klasser för en liten visning och boklek. Barnen får en egen bok att ta med sig hem. Barnen erbjuds även lånekort.

Biblioteksbesök årskurs 3

Alla i årskurs 3 i kommunen bjuds in till biblioteket med sina respektive klasser för en biblioteksintroduktion med uppdragslekar för att lära sig hitta i biblioteket. Besöket avslutas med att barnen får tillfälle att låna med sig en massa bra böcker och får tips och vägledning i att hitta rätt bok. De som vill och inte har sedan tidigare erbjuds lånekort.

Bokprat och föräldramöten

Bokprat

Klasser i grundskolan kan kontakta skolbibliotekssamordnaren för bokprat. Bokprat ska bokas senast två veckor före den avtalade tiden. Bokprat sker på biblioteket eller på respektive skola.

Föräldramöten

Kommunens förskolor och grundskolor kan kontakta skolbibliotekssamordnaren för att delta vid föräldramöten. Skolbibliotekssamordnaren kan vid dessa tillfällen exempelvis tala om vikten av läsning och inspirera och boktipsa. Deltagandet för föräldramötet preciseras vid bokning. Deltagande vid föräldramöten bokas senast två veckor före den avtalade tiden.

Bokbuss

Bokbussen som vi hyr in från Vetlanda kommun åker ut till skolor och förskolor som har lite svårare att ta sig till biblioteket. Besök vår sida för bokbussen där du kan läsa och ladda ner turlistan.

Barnteater

Vi erbjuder flera föreställningar per termin. Föreställningarna är helt gratis men man måste anmäla sig till biblioteket innan och det är begränsat med antal platser.

För aktuella föreställningar och datum samt anmälan se bibliotekets hemsida eller bibliotekets program.

Kontakt

Eksjö stadsbibliotek

Besök:

Kaserngatan 20 B, Eksjö

Post:

Eksjö stadsbibliotek, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-361 00

E-post:

stadsbiblioteket@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

För pedagoger

På denna sida har vi samlat all information om bibliotekets tjänster för grundskolor och förskolor.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567