Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Nationella program

Eleverna på de nationella programmen på anpassade gymnasieskolan läser gemensamma ämnen.

Alla program på anpassad gymnasieskola pågår i fyra år och omfattar minst 3 600 poäng. Programmen inkluderar gemensamma ämnen som undervisas på anpassade gymnasieskolan, gemensamma ämnen specifika för varje program, programfördjupningar, individuellt val samt gymnasiearbete inom anpassad gymnasieskola.

När en kurs är avslutad, får eleven ett betyg. Betygen sätts kontinuerligt för kurser från årskurs 1 till avslutad gymnasieutbildning. Efter avslutad årskurs förs betygen in på den individuella studieplanen.

På programmen ingår även minst 24 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, under årskurs 3 och 4 och det är studie- och yrkesvägledaren samordnar all APL

Gemensamma ämnen

 • Engelska
 • Estetisk verksamhet
 • Historia
 • Idrott och hälsa 1
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska

Programgemensamma ämnen, se under respektive program

Programfördjupning, se under respektive program

Individuellt val

 • Trafikantkunskap
 • Idrott och hälsa 2

Gymnasiearbete i den anpassade gymnasieskolan

APL- arbetsplatsförlagt lärande
Under din utbildning har du Arbetsplatsförlagt lärande, så kallad APL. Du har APL i minst 22 veckor. Genom APL får du fördjupade yrkeskunskaper och inblick i yrkeskulturen och yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Sidan senast uppdaterad:

Nationella program - anpassade gymnasieskolan

Eleverna på de nationella programmen på anpassade gymnasieskolan läser gemensamma ämnen.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567