Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Om Eksjö gymnasium

Eksjö gymnasium består av tre skolanläggningar - Östanåskolan, Nova och Storegårdsskolan. Antalet elever under läsåret 2023/2024 uppgår till cirka 570 och antalet anställda är ungefär 120 personer.

Skolan, eleverna och vårdnadshavare

På Eksjö gymnasium har vi ett bra nätverk kring eleverna. Vi har en organisation med skolledning, pedagoger, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, administration, IT-avdelning och vaktmästare.

Alla elever ska ges förutsättningar att lyckas med sina studier och en grund för detta är att de känner sig trygga med sitt val av skola, program och inriktning.

Det är självklart att eleverna är delaktiga i skolans arbete på skolan, bland annat genom det som kallas programråd. Det finns ett aktivt elevråd samt andra elevföreningar som verkar för gemenskap på skolan.

Föräldrar är alltid välkomna att när som helst besöka skolan för att få en egen uppfattning om arbetet i skolan. Då finns möjlighet att träffa skolans personal. Har man behov av att träffa och samtala med någon på skolan en längre tid är det säkrast att bestämma tid i förväg.

Verksamhetsidé — Allt handlar om dig!

  • Eksjö gymnasium ger dig förutsättningar att utveckla dina kunskaper inför framtida studier och kommande arbetsliv.
  • Eksjö gymnasium ger dig möjlighet att växa och utvecklas som människa utifrån dina egna förutsättningar.
  • Eksjö gymnasium har ett väl utvecklat samarbete med näringsliv, såväl lokalt som regionalt samt med högskolor och universitet.
  • Ledarskapet i verksamheten präglas av delaktighet tydlighet samt att vi alla är förebilder från pedagog till skolledning.

Våra mål 2023/2024

  • Goda resultat
  • Hög närvaro
  • Eleverna känner sig trygga

Kontakt

Eksjö gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö gymnasium, 575 80 Eksjö

Telefon:

E-post:

eksjo.gyinfo@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Om Eksjö gymnasium

Om Eksjö gymnasium

long: 57.6681189 Lat: 14.9695019

Läroverksgatan 8

Eksjö

Eksjö Gymnasium