Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Programmet för Fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett program för dig som är intresserad av olika typer av fordon, lager och godshantering.

På detta nationella program kommer du att få lära dig om olika fordon, deras skötsel och underhåll. Här är några av de områden du kommer att utforska:

Fordonsskötsel och underhåll

Du kommer att förstå hur man tar hand om olika typer av fordon, inklusive rutinmässigt underhåll och reparationer.

Godshantering på lager och terminaler

Du kommer att lära dig hur man hanterar gods på lager och i terminaler. Detta inkluderar effektiv lastning, lossning och förvaring av varor.

Datasystem inom lagerhantering

Utbildningen kommer att täcka användningen av olika datasystem för lagerhantering. Du kommer att lära dig hur man spårar inventarier, hanterar beställningar och optimerar lagerprocesser.

Samarbete och kundbemötande

Du kommer att träna på att samarbeta med kollegor och bemöta kunder på ett serviceinriktat sätt. God kommunikation och professionellt bemötande är viktigt inom detta område.

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljöfrågor är centrala för att förebygga arbetsskador och främja god hälsa. Du kommer att lära dig hur man skapar en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Slutligen kommer du att tillämpa dina kunskaper på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL) och ger dig praktisk erfarenhet.

Kontakt

Rektor
Jessica Ström
e-post: jessica.strom@eksjo.se
telefon: 0381 - 361 84

Sidan senast uppdaterad:

Eksjö gymnasiums programm för fordonsvård och godshantering

På Eksjö gymnasiums program för fordonsvård och godshantering är ett yrkesinriktat program där du efter examen har kunskap för arbete med till exempel fordonsreparationer, fordonsvård och godshantering.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567