Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Behörighet

För att vara behörig till gymnasiet krävs det att du har betyg i vissa ämnen. Vilka ämnen det är skiljer sig från program till program.


Yrkesprogram

För att vara behörig till ett yrkesprogram måste du ha lägst betyget E i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik plus fem andra ämnen från grundskolan.

Högskoleförberedande program

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program måste du ha lägst betyget E i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik plus nio ämnen till från grundskolan.

  • om du söker Naturvetenskapsprogrammet eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa nio ämnen.
  • om du söker Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena samhällskunskap, historia, religion och geografi ingå i dessa nio ämnen.
  • om du söker Estetiska programmet finns inga specifika ämnen som ska ingå, men arbetsprover kan användas.

Kontakt

Eksjö Gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö Gymnasium, 575 80 Eksjö

E-post:

eksjo.gyinfo@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Behörighet på Eksjö Gymnasium.

Behörighet på Eksjö Gymnasium.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567