Välkommen till Eksjö kommun

estet musik eksjö gymnasium
LYSSNA

Estetiska programmet - Musik

Eksjö Stadsfest + Estet musik = sant

Genom vårt unika samarbete med Eksjö Stadsfest kommer du praktiskt arbeta med med musik inom ramen för en musikfestival. Du kommer att få testa olika typer av musikskapande och delta i musikaliska events, både på och omkring scenen.

Kunskap som tar dig framåt

I utbildningen ingår kurser och föreläsningar som ger dig en bra grund för ditt framtida musikliv. På scenen tränar du på att möta olika typer av publik. I klassrummet får du viktiga kunskaper om hur du producerar musik från idé till färdig låt.

Redo för framtiden!

Det estetiska programmet är högskoleförberedande. När du har tagit studenten är du väl förberedd för vidare studier och för att fortsätta att arbeta med musik i olika former. Du har fått kunskap om allt ifrån att skriva, spela in och producera musik till att marknadsföra dig och kommunicera med din publik. Nu är du redo för att kliva ut i framtiden!

Elevhem

Vi har ett elevhem kopplat till skolan. För mer information och ansökan läs här: Elevhemmen på Eksjö gymnasium

Utbildningens mål

Ur examensmål för det estetiska programmet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.Utbildningen ska ge eleverna allsidig träning i det estetiska hantverket.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla både sina färdigheter och sin analytiska förmåga. Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till egetskapande och framförande ska vara centralt i utbildningen.

Att ta ansvar för sitt arbete, hantera och värdera stora mängder information, belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala verktyg och medier samt ha möjlighet att bredda och specialisera sitt kunnande ska finnas med i utbildningen som förberedelse för konstnärliga och vetenskapliga högskolestudier.

Programgemensamma ämnen


Estetisk kommunikation 1
I den här kursen utvecklar du dina kunskaper i att kommunicera med estetiska uttrycksmedel. Både med traditionella konstnärliga metoder och ny teknik. Undervisningen lägger stor vikt vid ditt egna skapande, såväl individuellt som i samarbete med andra. Ämnet har en utforskande karaktär och du kommer att uppmuntras att experimentera, pröva olika uttryck och uttrycksformer och att samverka med andra elever och mellan olika estetiska uttryckssätt.

Konstarterna och samhället
Du kommer att orienteras om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem, relationen mellan etablerade konstformer och populärkultur, samt konstens roll i samhället förr och nu. Kursen behandlar också det konstnärliga yrkesutövandets villkor samt föreställningar om kreativitet och vad som kännetecknar kreativa miljöer. Ditt eget skapande och hur det förhåller sig till samtidens konstnärliga uttryck är också centralt i kursen, samt att lära sig att analysera och tolka av aktuella kultur- och konstföreteelser.

Inriktningens ämnen


Bild och form 1b
Grundläggande kunskaper i bildproduktion är viktigt. Du kommer att få arbeta med två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier, liksom med bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket. Grundläggande komposition för två- och tredimensionella bilder samt färglära tränas också. Du lär dig bildspråkliga grundbegrepp och att diskutera och värdera egna och andras bildarbete.

I kursen Bild behandlas fördjupade kunskaper i bild.

I kursen Form behandlas fördjupade kunskaper i form.

Bildteori
Kursen handlar om bilder som språk och om bildkommunikation. Du utvecklar dina kunskaper om konstbegreppet och konstbilden, populärkulturens bilduttryck och andra kategorier av bilder samt hur bilden i sitt sammanhang uppfattas av betraktaren.

Programfördjupning


De här fem kurserna har vi på skolan valt att ha som obligatoriska på Estetiska programmet:

Animation 1
I den här kursen lär du dig grunderna i klassisk animation med papper och penna. Utifrån givna och styrda förutsättningar övar du dig i att skapa rörelse, rytm och tempo i animation. Du lär dig grundläggande hantering av olika verktyg för animation, som till exempel olika programvaror fotolistor och tidslinjer. Du övar dig i att använda färg, form och perspektiv och lär dig också grunderna i filmens olika berättarkomponenter när du arbetar med manus och storyboard. Du kommer också att få lära dig grunderna i olika stopmotion-tekniker, till exempel cutout och pixilation. I kursen studeras också olika genrer och stilar genom animationshistorien.

Animation 2
Du fördjupar dig i filmens berättarkomponenter och dramaturgi och lär dig att arbeta med manus och storyboard utifrån givna och styrda förutsättningar. Du övar dig i grundläggande produktionsplanering. Du fördjupar dina kunskaper i klassisk animation med papper, penna, rörelse, rytm och tempo. Du lär dig att arbeta med synkron animation till existerande ljud och att arbeta med karaktärs- och bakgrundsdesign. Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt är ett annat viktigt moment som ingår i kursen.

Animation specialisering
Denna kursen ägnas i huvudsak åt den examensfilm som du gör, enskilt eller i grupp. Du arbetar med hela produktionsprocessen: idé, synopsis, manus och storyboard, genomförande, efterbearbetning och publicering. Dokumentation och värdering av den pågående processen är också centralt i arbetet. Förutom att utveckla det egna bildspråket kommer du att få lära dig att arbeta med effektanimation, till exempel vatten, rök och eld. De flesta eleverna knyter också arbetet med examensfilmen till Gymnasiearbetet vilket gör att de får en omfattande tid på schemat att genomföra ett självständigt och professionellt genomfört slutarbete.

Film- och TV-kunskap
Det är viktigt att inspireras av det som redan är skapat. Därför ägnar vi en stor del av kursen åt att se på mycket film, såväl animerad film som spelfilm. Du får en orientering om den rörliga bildens historia, genrer och stilar och dess utveckling från stumfilmen och fram till nu. Du kommer också att arbeta med filmens språk och berättarkomponenter i både teori och praktik och lära dig att analysera och tolka rörliga bilder.

Digitalt skapande 1
I kursen utvecklar du din förmåga att skapa, gestalta och kommunicera med digital teknik. Du kommer att experimentera och undersöka kombinationer av olika uttryck, till exempel bild, rörelse eller musik. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar utvecklar kunskaper om den programvara och hårdvara som används för skapande inom olika estetiker. Delar av kursen genomförs över ämnesgränserna, framför allt tillsammans med kurserna i animation. Du får bland annat lära dig att hantera följande datorprogram: Flash, Illustrator, Photoshop och After-Effects. Viktiga verktyg för både animatören, illustratören och speldesignern.

Ansökan

Du ska ansöka i den kommun där du bor och den ska vara inne senast det datum som gäller för att söka ett gymnasieprogram.

Välkommen på intervju

Efter din ansökan till det Estetiska programmet bjuds du in till en intervju. Där får du chansen att visa vad du brinner för inom musik, till exempel sjunga, spela ett instrument eller visa vad du producerar. Berätta hur du skulle vilja utvecklas så berättar vi om hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål.

Kontakt

Rektor
Tomas Erazim
e-post: tomas.erazim@eksjo.se
telefon: 0381-363 36

Sidan senast uppdaterad:

Eksjö gymnasiums Estetistka program - Musik

På Eksjö gymnasiums Estetistka program - Musik får du arbeta med animerad film, bild och form, digitala verktyg, film- och tv-kunskap och förstås bild och form.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567