Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Från språkförbistring till språkförbättring

Skolforsknings institutet har sammanställt en forskningsrapport gällande nyanlända elevers och andra flerspråkiga elevers lärande, och hur man kan arbeta med språkutveckling för att stärka dem i naturvetenskapliga ämnen.

Man kommer fram till några punkter att ha med när man planerar sin undervisning:

 • Vikten av att läraren låter eleverna använda sitt förstaspråk där elever med samma språk ges tillfälle att samtala, reda ut begrepp och se samband för att befästa kunskaper.
 • Främja samtal i klassrummet på ett strukturerat sätt - vilka som pratar, vad man ska prata om, hur man pratar.
 • Arbete i par eller i små grupper kan bidra till att de flerspråkiga eleverna blir mer aktivt deltagande. I helklassamtalen finns en risk att flerspråkiga elever inte deltar lika mycket som sina kamrater som har undervisningsspråket som förstaspråk.
 • För att gynna naturvetenskaplig problemlösning och resonerande räcker det inte med att ensidigt förklara termer och begrepp. Elever behöver hjälp och stöttning i att bearbeta begrepp, binda samman termer och få hjälp att se mönster och utveckla det naturvetenskapliga språket.
 • En språk- och kunskapsutvecklande undervisning bör inte enbart baseras på läs- och skrivfärdigheter utan läraren kan även använda sig av olika slag av visuella symboler, allt från gester och kroppsspråk till bilder och digitala resurser.

Nyfiken att veta mer?

 

Input

Från språkförbistring till språkförbättring - Skolforskningsportalen Länk till annan webbplats.

Litteraturtips:

Ett par böcker som har några år på nacken men fungerar alldeles utmärkt om man vill ha konkreta tips kring språkutvecklande undervisning. (Natur & kultur)


//Marie Titus utvecklingslärare

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
   TILLBAKA
  Skolforsknings institutet har sammanställt en forskningsrapport gällande nyanlända elevers och andra flerspråkiga elevers lärande, och hur man kan arbeta med språkutveckling för att stärka dem i naturvetenskapliga ämnen.