Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Vård- och omsorgsprogrammet

Grattis, oavsett om du kommer att jobba inom vården i Eksjö eller någon annanstans i världen! I yrkesområdena hälso- och sjukvård och omsorg har du möjlighet att läsa för högskolebehörighet.

Du läser just nu om Vård- och omsorgsprogrammet som är ett yrkesprogram.

Du kan räkna med att få arbete direkt efter avslutad utbildning. Du kan söka jobb som undersköterska, skötare, vårdare eller personlig assistent.

Du kan också läsa vidare då din utbildning är en bas för att söka vidare till högskolan när det gäller yrken som till exempel sjuksköterska, psykolog, fysioterapeut, polis eller socionom.

Arbetssätt

För oss på Vård- och omsorgsprogrammet är det viktigt att du som människa är i centrum. Du lär dig inte bara hur vi människor reagerar i olika situationer utan också hur människokroppen fungerar.

På utbildningen får du träna dig på att lägga förband, ta blodprov och använda olika typer av teknisk utrustning. Du lär dig känna igen symptom på sjukdomar och skaffar dig kunskap hur de behandlas. Under din utbildning kommer du att träffa många duktiga människor som är verksamma inom både Eksjö kommun och Region Jönköpings län. I arbetslivet arbetar man ofta i team med olika yrkesgrupper vilket är något som du får öva på och vi baserar våra kurser från verkligheten i arbetslivet.

Med hjälp av våra lärare fördjupar du dina kunskaper i ett varierat arbetssätt bestående av studiebesök, grupparbeten, föreläsningar, praktiskt arbete och enskilda uppgifter.

APL (Arbetsplatsförlagt lärande)

Dina minst 15 veckors APL ger dig ett bra tillfälle att få använda dina kunskaper genom både det praktiska arbetet men också genom fördjupade uppgifter. Syftet med både kurser och APL är att du får en ökad självkännedom och känner dig trygg i mötet med andra människor.

Vi vill att du som elev ska utvecklas till en modern person inom vårdyrket genom att vara påhittig, ifrågasättande och nytänkande vilket spelar roll både i skolan och i yrkeslivet.

Fördjupningskurser

Inom Vård- och omsorgsprogrammet kan du välja att läsa olika fördjupningskurser. Antingen kan du välja att läsa fler kurser inom vård- och omsorg eller så väljer du att läsa mer svenska och engelska så du får den grundläggande högskolebehörigheten.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ingen skola utan ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb. Redan anställda får utveckling i sitt arbete. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel.

I Vård- och omsorgscollege Höglandet ingår alla fem kommunerna med samtliga gymnasieskolor och vuxenutbildningar, Region Jönköpings län, privata vårdgivare och fackförbund.

– Vi vill ge Höglandet goda utbildningsmöjligheter med högsta relevans för jobb inom vård- och omsorg. VO-College Höglandet ska arbeta för kvalitet och samarbete med gemensamma resurser på den goda grund som redan finns. Vi vill rekrytera fler, både män och kvinnor, till utbildningar och jobb utifrån de stora behov som finns. Tillsammans blir vi bättre och mer effektiva, arbetsplatserna blir attraktiva med tydligt fokus på hållbart arbetsliv med möjlighet till specialisering.

Kontakt

Rektor
Tomas Erazim
e-post: tomas.erazim@eksjo.se
telefon: 0381 - 363 36

Sidan senast uppdaterad:

Vård- och omsorgsprogrammet på Eksjö gymnasium

Oavsett om du kommer att jobba inom vården i Eksjö eller någon annanstans i världen! I yrkesområdena hälso- och sjukvård och omsorg har du möjlighet att läsa för högskolebehörighet om du går på Vård- och omsorgsprogrammet på Eksjö gymnasium.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567