Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Snickaren - Eksjöbostäders nästa satsning

Då Eksjö är i behov av fler trygghetsboendeplatser har Eksjöbostäder börjat projektera för att bygga en tredje våning på trygghetsboendet Snickaren.

Idag är kön till Snickaren ungefär fem år och genom att tillskapa fler lägenheter, är förhoppningen att minska kön något. Nuvarande byggnad har två våningar och med en tredje våning tillskapas upp till 23 lägenheter. Den tredje våningen kommer att bli en kopia på våningen som idag är våning två.

Vid en tidigare kundundersökning framkom det att många i denna typ av boende vill bo i centrala Eksjö för att kunna ta del av centrums utbud. Därav satsningen på Snickaren.

Ett bidrag avseende investering för bostäder för äldre är sökt. Förhoppningen är att få ta del av detta bidrag som en del av finansiering av projektet Snickaren.

Om allt går som planerat kan byggstart bli någon gång under 2023. Byggprojektet kommer troligen genomföras i flera etapper, men exakt hur projektet kommer genomföras är ännu inte bestämt.

Nyheten publicerad: 26 januari 2022

Kontakt

Eksjöbostäder AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Måndag-fredag 9.00-12.00
Måndag och onsdag 13.00-15.00
Torsdag 15.00-17.00

 TILLBAKA

Snickaren - Eksjöbostäders nästa satsning

Snickaren - Eksjöbostäders nästa satsning

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567