Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Flytta el och telefon

Du får inte glömma att flytta dina eventuella el- och telefonabonnemang vid flytt.

När du flyttar måste du dels teckna ett elabonnemang på den nya adressen, dels avsluta ditt gamla abonnemang på den förra adressen. Kontakta din elleverantör för mer information.
Du måste också anmäla flyttning av dina eventuella abonnemang för telefon och internet. Kontakta ditt telefonbolag och din internetleverantör för mer information.

Kontakt

Eksjöbostäder AB

Besök:

Eksjöbostäder AB, Eksjö (bokade besök)

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Måndag-fredag klockan 9.00-12.00
Måndag och onsdag klockan 13.00-15.00
Torsdag klockan 15.00-17.00

Sidan senast uppdaterad:

Flytta dina eventuella abonnemang

Flytta dina eventuella abonnemang

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567