Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Uppsägning av kontrakt

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt eller digitalt.

Gör du det skriftligt kan du med fördel använda baksidan av ditt hyreskontrakt eller skriva på ett vanligt papper och skicka eller lämna till oss. Enklast är att göra det digitalt via ”Mina sidor", klicka på ”Kontraktsuppsägning” och välja objekt du önskar säga upp.

Uppsägningstiden på för en lägenhet är tre månader. Uppsägningar ska vara Eksjöbostäder tillhanda senast den sista dagen i månaden. Undantag görs endast då den sista infaller på en helgdag. I dessa fall räknas uppsägningar som inkommer per post följande vardag. Uppsägningen räknas från nästföljande månadsskifte. Till exempel sägs lägenheten upp 15 januari så är den uppsagd till den 30 april.

Hyr du en lokal eller förråd så framgår uppsägningstiden på hyreskontraktet.

Vid dödsfall

Vid uppsägning av ett dödsfall är uppsägningstiden en månad om uppsägningen kommer in till oss inom en månad från det att hyresgästen avled. Har det gått mer än en månad är uppsägningstiden tre månader. Uppsägningen ska undertecknas av samtliga dödsbodelägare och kan skickas per post till oss, alternativt lämnas in på vårt kontor eller lämnas i vår brevlåda. Glöm inte att lämna namn och telefonnummer till dödsboets kontaktperson, för visning av lägenheten till nya hyresgäster. Vi skickar alltid en bekräftelse på uppsägningen tillsammans med avflyttningsinformation. Står två personer på kontraktet har den kvarlevande rätten till en månads uppsägning om det sker under första månaden.

Kontakt

Eksjöbostäder AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö (bokade besök)

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Måndag-fredag klockan 9.00-12.00
Måndag och onsdag klockan 13.00-15.00
Torsdag klockan 15.00-17.00

Sidan senast uppdaterad:

Uppsägning av hyreskontrakt

Information om uppsägning av hyreskontrakt

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567