Välkommen till Eksjö kommun

Förstora bilden
LYSSNA

Kostnader för fel orsakade av hyresgäst (ersättningsanspråk)

Vid fel och störning orsakade av dig som hyresgäst kommer du debiteras för kostnaderna som uppstår.

Prisuppgifterna är inklusive material och arbetskostnad.

Prislista

Pris per tillfälle, klockan 07.00-16.00 (om inget annat anges)

Utelåsning och nycklar

 • Upplåsning vid utelåsning:* 494 kronor
 • Extra nyckel: 394 kronor
 • Cylinderbyte på grund av tappad nyckel:* 2581-5055 kronor
  (Kostnad beroende på om det är enkel- eller dubbelcylinder. Ytterligare kostnad kan tillkomma om det är fler cylindrar.)
 • Omflexning - 3 styck nya nycklar: 1566 kronor
 • Postfacksnycklar inklusive cylinder: 1091 kronor
 • Bokningscylinder: 486 kronor
 • Tagg: 162 kronor
  *Utanför normal arbetstid tillkommer beredskapsersättning.

Rensning vattenlås/avlopp

 • Rensning avlopp på grund av att produkter som inte ska spolas ner, sker på löpande räkning förutsatt att det kan härledas till din lägenhet.*
  * Utan för normal arbetstid tillkommer beredskapsersättning.

Utkallad beredskap

Beredskap är arbete som utförs av vår beredskapsgrupp utanför ordinarie arbetstid.
Pris per tillfälle

 • Utkallad beredskap på grund av störning: 2160 kronor
 • Utkallad beredskap vid fel som åligger hyresgästen att göra, inte akuta** eller visar sig bero på hyresgästen: 1080 kronor

**Akuta fel: Fel som kan orsaka allvarlig skada på fastigheter eller människa. Risk för vattenskada, brand eller personskada.

Kontakt

Eksjöbostäder AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö (bokade besök)

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Måndag-fredag, klockan 9.00-12.00
Måndag och onsdag, klockan 13.00-15.00
Torsdag, klockan 15.00-17.00

Sidan senast uppdaterad:

Kostnader för fel orsakade av hyresgäst

Kostnader för fel orsakade av hyresgäst

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567