Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Vårda din lägenhet

Som hyresgäst har du ett ansvar för att vårda din lägenhet. Här får du några tips på hur du kan hålla din lägenhet i gott skick.

Anmäla fel och skador i lägenheten

Frosta av kylskåp och frys

Frosta av kyl och frys regelbundet, om de inte är självavfrostande. Låt eventuell is tina av sig själv - använd inga vassa föremål. Samla upp smältvattnet i en balja.

Rengör spisen och spisfläkten

Rengör regelbundet ugn och spisplattor. Städa också bakom spisen, den går att dra ut så att du kommer åt att dammsuga eller sopa.

Rengör fettfiltret i fläkten minst en gång i månaden genom att diska det i ljummet vatten och milt diskmedel.
Öppna inte köksfönstret för att vädra ut matos när du lagar mat. Då fungerar inte fläkten som den ska, utan matoset sprids i lägenheten i stället. Öppna hellre ett fönster i ett annat rum, så hjälper du ventilationen att fungera bättre.

Rensa golvbrunnen

I badrummet finns en golvbrunn som bör rengöras med jämna mellanrum, för att undvika stopp i avloppet och dålig lukt.

Rengör golvbrunnen på följande sätt:

 1. Lyft upp gallret som täcker golvbrunnen. Ibland sitter gallret fast med två skruvar som måste skruvas bort.
 2. Ta bort hårrester och annat som fastnat i brunnen. Om det behövs kan du försiktigt peta loss sådan som fastnat i avloppsröret med rensspiral eller ståltråd.
 3. Spola brunnen med handduschen och torka av.
 4. Sätt fast gallret igen.

Rensa vattenlås

På avloppsröret under tvättstället finns ett vattenlås som hindrar dålig lukt från att komma upp från avloppet. Vattenlåset måste rensas ibland, vilket du enkelt kan göra själv:

 1. Öppna vattenlåset. Ställ en hink under så att inte vatten och smuts rinner ut på golvet.
 2. Peta loss eventuellt avfall som fastnat.
 3. Spola igenom med hett vatten.
 4. Stäng vattenlåset igen.

Stopp i avloppet

Om du får stopp i avloppet kan du först försöka lossa det avfall som sitter i vägen. Genom att peta bort hårrester och annat avfall från bottenventilen i badkar, handfat och diskho med jämna mellanrum kan du undvika att avloppet täpps till. Använd aldrig kemiska preparat för att rengöra avloppet. Går det inte, måste du anmälan felet till felanmälan snarast.

Om toaletten rinner

Om toaletten rinner kan du prova att dra i eller trycka på spolknappen ett par gånger. Fortsätter det att rinna ska du anmälan felet till felanmälan för att förhindra att många liter vatten rinner i väg i onödan.

Ventilationen

Det är viktigt att uteluftsventilerna inte är stängda för då blir det sämre luft i lägenheten.

Renovera

Vi vill att ditt boende ska kännas hemma för dig och att du kan sätta få en personlig prägel i den. Det finns olika sätt att renovera på - genom underhåll eller eget arbete.

Din lägenhet underhåller vi när det finns ett behov. Modellen kallas "behovsprövat underhåll" och innebär att vi inte renoverar med några bestämda intervaller. Kontakta Kunservice om du tycker det är dags att måla eller tapetsera din lägenhet. Det är genom dem som bedömningen görs om det är dags för underhåll i din lägenhet.

Renovera själv?

Vill du renovera själv hemma får du självklart göra det. I vissa fall kan du få färg och tapeter från oss, prata med Kundservice.

När du renoverar själv hemma är det några saker vi vill att du tänker på:

 • Prata alltid med Kundservice innan ni gör något.
 • Arbetet ska utföras ordentligt, eller fackmannamässigt.
 • Välj inte externa färger eller tapeter - då kan du behöva göra om arbetet innan du flyttar.
 • Det är inte tillåtet att montera egen köksfläkt med anslutning till det befintliga ventilationssystemet.
 • Du får inte göra förändringar i lägenhetens planlösning, till exempel sätta upp nya eller ändra i väggar.
 • Du får inte själv kakla om i badrummet. Eftersom fuktspärren i badrummet är viktigt får du inte heller borra i golv eller väggar. Detsamma gäller kakelplattor i köket.

Om du är osäker på vad du själv får göra i lägenheten kontakta Kundservice.

Om strömmen försvinner

Om strömmen försvinner ska du först stänga av den elapparat du senast satte på. Sedan kontrollerar du säkringarna (propparna) i ditt säkringsskåp.

Säkringarna skyddar elledningarna från överbelastning. Om det blir kortslutning eller om ledningen blir överbelastad går säkringarna sönder och strömmen bryts. Att en säkring är sönder syns genom att säkringens färgade "öga" lossnar.

I säkringsskåpet kan du se om en säkring har gått sönder. Byt denna i så fall, men se till att du byter till en säkring i samma styrka. (Samma färg som på bottenplattan.)

I vissa lägenheter finns säkringsskåp utan utbytbara säkringar. Där finns i stället svarta vippknappar, så kallade automatsäkringar, som alltig ska stå i uppfällt läge.

Kontakt

Eksjöbostäder AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö (bokade besök)

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Måndag-fredag, klockan 9.00-12.00
Måndag och onsdag, klockan 13.00-15.00
Torsdag, klockan 15.00-17.00

Sidan senast uppdaterad:

Vårda din lägenhet

Vårda din lägenhet

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567