Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Information renhållning

Under 2023 kommer Eksjö Energi att byta insamlingssystem. Den optiska sorteringen, med röda och gröna påsar, kommer att försvinna, istället ska mat- och restavfall sorteras i varsitt fack eller kärl. De gröna plastpåsarna till matavfall kommer att ersättas av papperspåsar.

Med anledning av bytet av insamlingssysetm finns det nu inga gröna och röda plastpåsar att tillgå längre i våra fastigheter.

Som hyresgäst får man själv tillhandahålla avfallspåsar till restavfall. Papperspåsar till matavfall kommer att finnas i diverse mataffärer för att hämta. Ni som hyresgäst kommer få en behållare av oss för dessa påsar i samband med bytet av matavfallskärlen. Observara att fram till dess ska ni använda påsarna till restavfall även för matrester.

Nyheten publicerad: 31 maj 2023

Kontakt

Eksjöbostäder AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö (bokade besök)

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Måndag-fredag, klockan 9.00-12.00
Måndag och onsdag, klockan 13.00-15.00
Torsdag, klockan 15.00-17.00

 TILLBAKA

Information renhållning

Information renhållning

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567