Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Information om nybyggnation, Almen

Som ett led i Eksjö kommuns ambition att ska fler attraktiva bostäder åt en växande befolkning planerar Eksjöbostäder att kunna tillgodose detta behov genom bland annat nybyggnation.

Av de fastigheter som står till förfogande har bland annat del av Almen 10 valts ut för ändamålet att bygga nya bostäder. Eksjöbostäder projekterar just ni för att på fastigheten uppföra ett flerbostadshus med 36 hyresrätter i tre våningar. Huset kommer att vara placerat utmed Domaregatan.

Den exakta utformningen av huset och fastigheten är ännu inte fastslagen. Men ambitionen är att bibehålla en trivsam miljö i hela området.

Det finns ännu inget datum då byggnaden ska stå färdig men ansökan om detaljplaneändring är gjord hos kommunen. Målet är att byggnaden ska kunna börja byggas i slutet av 2024 eller i början av 2025. Under vecka 38 gjordes en geoteknisk undersökning. Syftet med denna undersökning är att bestämma markens beskaffenhet för att kunna bära ett hus och fastställa om det förekommer några miljögifter i marken.

Information vid träff

Varför behöver vi bygga nya bostäder?

  • Krav på fler bostäder genom bostadsförsörjningslagen
  • Lång bostadskö och en växande befolkning
  • Hög efterfrågan på centrala lägenheter
  • Fler arbetstillfällen
  • Eksjö som expansionsort

Varför bygger vi just på Almen 10?

  • Outnyttjad mark
  • Attraktivt och centralt läge
  • Direktiv om förtätning av centrala Eksjö

Kontakt

Eksjöbostäder AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö (bokade besök)

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Måndag-fredag, klockan 9.00-12.00
Måndag och onsdag, klockan 13.00-15.00
Torsdag, klockan 15.00-17.00

 TILLBAKA

Information nybyggnation Almen

Information nybyggnation Almen

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567