Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Ett positivt resultat!

Årets kundundersökning visar att 85 procent av tillfrågade hyresgäster är nöjda! I år är det fler än någonsin som svarat på kundundersökningen. Tack till alla ni som svarat!

Undersökningen genomfördes under september 2023 med hjälp av utskick via e-post, fysisk enkät som sedan följdes upp på telefon och omkring 640 personer svarade.

Resultatet i korthet är att 85 procent av hyresgästerna är nöjda med oss som hyresvärd. Hela 89 procent är nöjda med sina bostäder och man känner sig trygga i sina bostadsområden. Generellt får vår personal bra betyg i undersökningen och då framförallt fastighetsvärdarna som har tätast kontakt med hyresgästerna.

De områden som fått lägre betyg kommer vi inom Eksjöbostäder att arbeta vidare med genom olika åtgärder och handlingsplaner.

Årets resultat

Nöjda med hyresvärden: 85 procent är i sin helhet nöjda med Eksjöbostäder.
Instämmer helt: 45 procent
Instämmer delvis: 40 procent
Instämmer delvis inte: 9 procent
Instämmer inte alls: 5 procent

Nöjda med bostaden: 89 procent är i sin helhet nöjda med sin bostad.
Instämmer helt: 51 procent
Instämmer delvis: 38 procent
Instämmer delvis inte: 8 procent
Instämmer inte alls: 4 procent

Bemötande: 86 procent känner sig väl bemötta av sin fastighetsskötare.
Instämmer helt: 63 procent
Instämmer delvis: 23 procent
Instämmer delvis inte: 8 procent
Instämmer inte alls: 6 procent

Städning: 66 procent känner sig nöjda med städningen i tvättstugan.
Instämmer helt: 21 procent
Instämmer delvis: 45 procent
Instämmer delvis inte: 21 procent
Instämmer inte alls: 13 procent

Utemiljö: 76 procent känner sig nöjda med skötseln av utemiljön.
Instämmer helt: 23 procent
Instämmer delvis: 53 procent
Instämmer delvis inte: 18 procent
Instämmer inte alls: 6 procent

Trygghet: 92 procent känner sig trygga när de vistas i sitt bostadsområde.
Instämmer helt: 67 procent
Instämmer delvis: 25 procent
Instämmer delvis inte: 5 procent
Instämmer inte alls: 4 procent

Felanmälan - enkelhet: 92 procent anser att det är enkelt att anmäla fel.
Instämmer helt: 70 procent
Instämmer delvis: 22 procent
Instämmer delvis inte: 4 procent
Instämmer inte alls: 4 procent

Felanmälan - information: 79 procent känner sig välinformerade under ärendets gång
Instämmer helt: 47 procent
Instämmer delvis: 32 procent
Instämmer delvis inte: 12 procent
Instämmer inte alls: 10 procent

Felanmälan - hantering: 79 procent är nöjda me hanteringen av ärendet.
Instämmer helt: 51 procent
Instämmer delvis: 28 procent
Instämmer delvis inte: 9 procent
Instämmer inte alls: 12 procent

Kontakt: 82 procent anser att det är lätt att komma i kontakt med Eksjöbostäder.
Instämmer helt: 49 procent
Instämmer delvis: 33 procent
Instämmer delvis inte: 11 procent
Instämmer inte alls: 8 procent

Kommunikation: 86 procent känner sig nöjda med hur Eksjöbostäder kommunicerar med hyresgästera.
Instämmer helt: 49 procent
Instämmer delvis: 37 procent
Instämmer delvis inte: 9 procent
Instämmer inte alls: 4 procent

Kontakt

Eksjöbostäder AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Måndag-fredag, klockan 9.00-12.00
Måndag och onsdag, klockan 13.00-15.00
Torsdag, klockan 15.00-17.00

Sidan senast uppdaterad:

Resultatet av Eksjöbostäder årets kundundersökning

Resultatet av Eksjöbostäder årets kundundersökning

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567