Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Ansökan om sponsring

Föreningar är välkomna att söka sponsring hos Eksjöbostäder enligt vissa förutsättningar och begränsningar.

Sponsring går att söka under perioderna 1–31 mars och 1–30 september. För att få sponsring finns vissa kriterier som måste uppfyllas.

Förutsättningar

  • Det är breda verksamheter där vi via föreningar, lag, organisationer och förbund når många människor och får bred exponering av vårt varumärke.
  • Vi samarbetar enbart med föreningar, lag, organisationer och förbund som delar våra gemensamma värderingar; Målfokusering, Utveckling, Respekt, Stolthet.
  • Vi eftersträvar balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle.
  • Alla sponsringsåtaganden regleras alltid i avtal, en form av samverkansavtal.
  • Alla samarbeten som ingås med oss ska innehålla en motprestation, vilket kan vara aktiviteter i våra bostadsområden. Motprestationen presenteras vid ansökan om sponsringen.
  • Det ska finnas en klar anknytning till Eksjö kommun.

Avgränsningar

  • Vi sponsrar inte affärsdrivande, politiska eller religiösa organisationer/föreningar.
  • Sponsorvärdet bedöms efter hur många och vilken bredd marknadsföringen förväntas nå.

Ansök om sponsring via formuläret.
Kontakt

Eksjöbostäder AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö (bokade besök)

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Måndag-fredag, klockan 9.00-12.00
Måndag och onsdag, klockan 13.00-15.00
Torsdag, klockan 15.00-17.00

Sidan senast uppdaterad:

Ansökan om sponsring

Här finner du information som gäller vid ansökan om sponsring hos Eksjöbostäder.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567