LYSSNA

Behandling av personuppgifter enligt GDPR

På denna sida kan du läsa om hur bolaget hanterar dina personuppgifter. Hanteringen styrs utifrån dataskyddsförordningen (GDPR).

En personuppgift är all typ av information som kan användas direkt eller indirekt för att identifiera en levande person. Det kan vara uppgifter som ditt namn, adress eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel telefonnummer.

Dataskyddsförordningen har som mål att skydda personuppgifter och förhindra att din integritet kränks.

Syftet med att behandla dina personuppgifter

Eksjöbostäder behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning inom vårt verksamhetsområde eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses. I samband med insamlingen informeras du om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer ha dem kvar. Ibland hämtar vi personuppgifter från någon annan än dig själv, till exempel från Skatteverket.

Begreppet "behandla" omfattar olika åtgärder som involverar hantering av personuppgifter. Enligt lagstiftningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter.

Dina rättigheter

  • Du kan begära att få ta del av vilka personuppgifter som Eksjöbostäder har om dig, ett registerutdrag. Detta kan begäras ut en gång per år och då kostnadsfritt. Detta gör du genom att kontakta eksjobostader@eksjo.se.
    Observera att utdraget innehåller information om i vilka register vi behandlar uppgifter om dig.
  • Du kan, under vissa förutsättningar, begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter.
  • Du kan begära dataportabilitet vilket innebär att du som har lämnat personuppgifter i vissa fall har rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll.
  • Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsmål kan du när som helst meddela oss detta.
  • Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka det. Samtycket gäller då till och med den dag som återtagande skedde. För att ta tillbaka ett samtycke, ta kontakt med Eksjöbostäder via eksjobostader@eksjo.se. Du ska då uppge för vilket ändamål du väljer att ta tillbaka ditt samtycke.
  • Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Eksjöbostäder så kan du invända mot behandling av dina personuppgifter. Kontakta oss via eksjobostader@eksjo.se.

I vissa fall måste vi följa arkivlagen eller andra lagar, vilket gör att vi inte kan radera uppgifter. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där personuppgiften fortfarande behövs. En del personuppgifter som är del av allmän handling måste lämnas ut på begäran oavsett vem som begär detta.

Behandling av personuppgifter - hyresgäster

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du är hyresgäst hos oss och även en period efter din tid som hyresgäst hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss.

Läs mer i vår information om behandling av personuppgifter till dig som hyresgäst.PDF

Behandling av personuppgifter - arbetssökande

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss i Eksjöbostäder när du söker arbete här. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.

Dina personuppgifter kommer bara att användas inom Eksjöbostäder och av personer som arbetar med rekrytering för vår räkning. Eksjöbostäder är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt datakskyddslagstiftningen.

Läs mer i vår information om behandling av personuppgifter till dig som arbetssökande.PDF

Dataskyddsombud

Alla offentliga organ i Sverige måste ha ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets övergripande uppgift är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Eksjöbostäders dataskyddsombud nås via Höglandsförbundet, telefon 0380-51 75 50 eller e‑post dataskyddsombud@hoglandet.se. Information om dataskyddsombudet finns på Höglandsförbundets webbplatslänk till annan webbplats.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandling av personuppgifter. Du har även alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndighetenlänk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig

Den som är ytterst ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen, GDPR, är bolagets styrelse.

Kontakt

Eksjöbostäder AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Alla vardagar klockan9.00-12.00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 12 januari 2021

Behandling av personuppgifter på Eksjöbostäder

På denna sidan kan du läsa om hu Eksjöbostäder hanterar dina personuppgifter. Hanteringen styrs utifrån dataskyddsförordningen, även kallad GDPR.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sidalänk till annan webbplats eller 073-1234567

Eksjöbostäder AB

Besök:Österlånggatan 16

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-36300

E-post: eksjobostader@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag-fredag 9.00-12.00

Besök:

Måndag och onsdag 13.00-15.00
Torsdag 15.00-17.00

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.