Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Fakta om oss

Eksjöbostäder bildades 1969, genom en sammanslagning av tre stiftelser till Stiftelsen Eksjöbostäder, Stebo. År 1994 ombildades stiftelsen till aktiebolag.

Bolaget har idag tillsammans med Eksjö Kommunfastigheter cirka 85 anställda och har en omsättning på cirka 95 miljoner kronor. Bolaget har ett avkastningskrav från ägaren Eksjö Stadshus AB.

Vi äger cirka 1 200 bostäder med en total yta på 92 814 kvadratmeter. Samtliga lägenheter finns i Eksjös och Mariannelunds tätorter. Alla fastigheter värms upp med fjärrvärme. Vid nyproduktion strävar vi efter att bygga i trä, enligt kommunfullmäktiges beslut 2005-03-31.

Årsredovisningar

Vår värdegrund

Våra väderingar utgår från det värderingsarbete alla medarbetare gjort tillsammans. Alla medarbetare har fått dokumentet "Vår värdegrund" och har skrivit under på att arbeta efter dessa värderingar.

Våra gemensamma värderingar är:

Målfokusering
För att klara våra mål ska vi ta ansvar, vara engagerade och effektiva i vårt arbete. Våra mål ska vara väl kommunicerade och realistiska. Med dialog och information skapar vi delaktighet i företaget.

Utveckling
Vi vill ständigt förbättra oss som medarbetare och som människor. Vi måste alltid jobba med ständiga förbättringar från det lilla till det stora för att säkerhetsställa vår framtid. För att möjliggöra utveckling delar vi med oss av vår kompetens och erfarenhet.

Respekt
Vi respekterar och har förtroende för varandra och de regler vi har. Vi använder ett vårdat språk och vi talar med personer istället för om personer. Vi ger och tar såväl positiv som negativ feedback. Med feedback växer vi som människor och blir inspirerade och motiverade i våra arbetsuppgifter. Vi ställer upp och hjälper varandra när de behövs. Vi har alla ett ansvar för att vi har en posititv stämning på jobbet.

Stolthet
Vi känner oss stolta över vår arbetsplats där vi hjälps åt att sprida en positiv bild av företaget, detta ger oss glädje och skapar energi.

bild text svammel

Affärsplan

I affärsplanen för Eksjöbostäder står det bland annat om vår vision, vår affärsidé, vår verksamhetsidé och vårt uppdrag. Där står det om bolagens mål i fyra perspektiv kopplat till Agenda 2030 och till Kommunprogrammets effektmål.

Vision

"Bästa värden för dig!"

Visionen uttrycker ambitionen om ett framtida tillstånd — att bli den bästa hyresvärden för kunden. Att ha högt ställda ambitioner ska vara en drivkraft för hela organisationen. Siktet är inställt mot vår vision. Med stöd av affärsidé, verksamhetsidé, mål och värderingar skapas möjligheter till att nå fram.

Affärsidé

"Nöjda kunder och engagerade medarbetare som i samarbete utvecklar moderna, välskötta, hållbara fastigheter och bidrar till tillväxten i Eksjö kommun."

Affärsidén beskriver vem bolaget vänder sig till och hur bolaget vill utföra tjänsterna.

Eksjöbostäder har fastighetstjänster som grund. Syftet är att skapa en affärsmässig nytta för våra ägare och styrelse.

Verksamhetsidé

"Vi skapar attraktiva boenden och verksamhetslokaler för våra hyresgäster genom inflytande, rätt hyra och service.
Vi utför byggnationer och förbättrar våra fastigheter på affärsmässiga grunder vilket bidrar till utvecklingen i Eksjö kommun.
Tillsammans levererar vi rätt kvalitet och ett hållbart mervärde för våra intressenter."

Verksamhetsidén grundar sig på ägardirektiven. Det är en gemensam verksamhetsidé för alla anställda i bolaget med syfte till delaktighet och gemensam organisation.

Att arbeta hållbart är självklart och ägardirektiven säger att bolagen ska arbeta för ett hållbart samhälle ut miljömässig, ekonomisk, jämställd och social aspekt.

Vår historia

Eksjöbostäder bildades 1969 då de tre kommunala stiftelserna Tuvehagen, Garnisonen och Eksjöbostäder slogs ihop till en gemensam och mer effektiv organisation. Det juridiska namnet blev Stiftelsen Eksjöbostäder, Stebo.

Under det första verksamhetsåret byggdes 72 nya lägenheter och vid årsskiftet 1969/1970 förfogade Stebo över 760 lägenheter. Eksjöbostäder har ända sedan starten gått sin egen väg. Istället för att konkurrera med länets övriga kommuner om de eftertraktade lånepengarna i nybyggnadskvoten valde stiftelsen att skapa nya bostäder genom att rusta upp gamla, ibland rivningshotade byggnader. Renoveringen finansierades med lån ur den mindre utnyttjade ombyggnadskvoten hos länsbostadsnämnden och stiftelsens upprustning av gamla hus uppmärksammandes nationellt. Under byggboomen på 1970-talet och 80-talet byggde Stebo flera nya bostadsområden som exempelvis Grevhagen och Stocksnäs. Bolaget byggde även villor som såldes till privatpersoner.

Stiftelsen var en av de första i landet att införa mervärden för sina hyresgäster. När minidatorerna började komma valde Stebo inte bara att skaffa ett eget datasystem, utan också att starta ett dataföretag som sålde programvara och datorer till andra bostadsbolag. Detta var grunden till det som senare har blivit Vitec fastighetssystem.

1990-talet präglades av finanskris och krympande befolkning år från år. 1994 ombildades stiftelsen till aktiebolag. Runt 1998/1999 stod bolaget inför en ekonomisk kris. Bolaget hade som mest 350 outhyrda lägenheter och soliditeten var 1,4 procent. I detta läge gick Eksjö kommun in med ett ägartillskott på 21 miljoner. Målet var att få upp soliditeten till 15 procent på sikt.

I början av 2000-talet vidtogs därför nödvändiga och drastiska åtgärder i form av rivning, försäljning, hyressänkning och uppsägningar av personal.

Under 2000-talets början installerades det internet i en rad bostadsområden inom beståndet.

I mitten av 2000-talet hade bolagets ekonomi återhämtat sig och 2006 var det återigen kö till bostäderna. Under åren 2006 och 2007 gjordes inga hyreshöjningar och bolagets ekonomiska kris var över.

År 2011 nyproducerades området Norrström och 2016 och 2018 färdigställdes kv Lunden.

Sidan senast uppdaterad:

Fakta om oss, Eksjöbostäder

Årsredovisningar, vår värdegrund, affärsplan, vår historia, kontakta Eksjöbostäder

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567