Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Resultat om företagsklimat från Svenskt Näringsliv

Eksjö kommun ligger kvar på samma nivå som förra året i Svenskt Näringslivs attitydundersökning om företagsklimatet – det innebär ett betyg på 3,5 även i år.

Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen genom Svenskt Näringslivs enkät. I Eksjö kommun har 107 företag svarat på enkäten varav 50 % (49,5) tycker att företagsklimatet är bra till utmärkt. Snittbetyg är 3,5, vilket är samma som snittet över Sverige.

– Vi ligger nu på 3,5 men har ett tydligt mål i kommunprogrammet att ligga högre, på 3,7–3,8. Men det är positivt att vi vänt en kurva som pekade nedåt till att peka uppåt och jag vet av erfarenhet att det tar tid att vända attityder, säger Camillla Egerlid, näringslivschef vid Eksjö kommun och fortsätter:

– I Eksjö kommun arbetar vi fokuserat med fyra områden som vi tillsammans med politik och näringsliv tagit fram. Det är service och tillgänglighet, serviceinriktad upphandling, etablering och skola/näringsliv. Vi arbetar med en tydlig plan och ser positiva resultat inom flera områden. Det är viktigt att fortsätta det arbetet och hela tiden ha en nära kommunikation och dialog med näringslivet. Vi kommer också att fokusera på våra små företag framöver. De är en otroligt viktig del i kommunens näringsliv!

Eksjö kommuns näringslivsenhet, tillsammans med kommunledning och politik, arbetar aktivt med att förbättra och stärka dialogen med näringslivet.

– Vi vill att Eksjö kommun ska vara en plats där näringslivet har förutsättningar att växa och utvecklas, att utbildning och kompetensförsörjning går hand i hand, och att här vill man bo, leva och verka! Detta är ett långsiktigt arbete som vi gör tillsammans, säger Camilla Egerlid.

Om Svenskt Näringslivs attitydundersökning

Varje år mäter Svenska Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Utifrån enkätresultaten presenteras sedan en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Läs mer om resultatet på www.foretagsklimat.se/eksjo Länk till annan webbplats.

Nyheten publicerad: 27 maj 2024

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

 TILLBAKA

Resultat om företagsklimat i Eksjö kommun från Svenskt Näringsliv

Eksjö kommun ligger kvar på samma nivå som förra året i Svenskt Näringslivs attitydundersökning om företagsklimatet – det innebär ett betyg på 3,5 även i år.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.