Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Höglandet får en gemensam gymnasieorganisation

Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner har under våren tagit beslut om att föra över sina gymnasieskolor till Höglandsförbundet från årsskiftet 2024/2025.

Nu har samtliga fyra kommuner tagit beslut om att föra över sina gymnasieskolor till en ny huvudman, det gemensamma kommunalförbundet Höglandsförbundet, från och med årsskiftet 2024/2025. Detta står klart efter att Vetlanda kommunfullmäktige tog sitt beslut den 19 juni.

– Äntligen har vi kommit i mål för att säkra en gymnasieskola för framtiden för höglandets elevers bästa, säger de fyra kommunstyrelseordföranden som även är ledamöter i förbundets direktion.

– Samtidigt behöver vi säkra att höglandets näringsliv och offentliga sektor får ut rätt kompetens på arbetsmarknaden. Samverkan ger styrka och stabilitet både för elever och näringsliv!

Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlandas gymnasier kommer att styras via en ny utbildningsnämnd inom Höglandsförbundet. Efter årsskiftet får personalen en ny huvudman, men undervisningen kommer att fortsätta precis som vanligt efter jullovet.

– Nu går startskottet för vår utbildningssamverkan. En skolchef ska anställas som kommer att leda arbetet med att utveckla och effektivisera gymnasieutbildningen på höglandet på längre sikt. Hösten 2024 kommer att vara intensiv med mycket förberedelser tillsammans med kommunerna inför att välkomna alla nya medarbetare till Höglandsförbundet, säger förbundsdirektör Anneli Tellmo Brännström.

Under hösten startar en ny utredning och då gäller det samverkan kring den kommunala vuxenutbildningen. Utgångspunkten är att även den förs över till Höglandsförbundet, men först vid årsskiftet 2026 om kommunerna beslutar så.

Bakgrund

Riksdagen tog under 2022 beslut om att förändra skollagen så att samtliga landets kommuner måste samverka med minst två andra kommuner kring utbudet av gymnasieutbildningar och då inte enbart utgå från vad eleverna efterfrågar, utan också ta hänsyn till det lokala näringslivets behov av framtida arbetskraft. Denna förändring ska vara på plats senast läsåret 2025/2026.

De fyra kommunerna har idag en förhållandevis dyr gymnasieutbildning, ingen av dem har en kostnad i nivå med riket som helhet. Till viss del kan dessa kostnader förklaras av att eleverna på höglandet väljer praktiska gymnasieprogram med högre kostnader. Tillsammans erbjuder idag kommunerna långt fler platser än det finns elevunderlag. Sammanslagningen har ett elevperspektiv och som kommer att möjliggöra en än mer högkvalitativ och effektiv gymnasieskola för elever på hela höglandet.

Nyheten publicerad: 20 juni 2024

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

 TILLBAKA

Höglandet får en gemensam gymnasieorganisation

Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner har under våren tagit beslut om att föra över sina gymnasieskolor till Höglandsförbundet från årsskiftet 2024/2025.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.