Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Stöd och hjälp till barn och unga

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn eller ungdom dåligt? Om du känner att du eller ditt barn inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Alla mår dåligt ibland. Både barn, unga och vuxna har ibland bekymmer i sina liv. Ibland händer det saker i livet som är svåra att lösa på egen hand. Då har du rätt att få hjälp. Här har vi samlat information om vart du kan vända dig om du är ung och mår psykiskt dåligt, oavsett vilket problem du har. Det finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig, både kommunala verksamheter och andra organisationer som till exempel sjukvården.

Anledningar till att barn och unga mår dåligt

Det kan finnas olika anledningar till att barn och unga mår dåligt. Här hittar du information om olika typer av problem eller svårigheter som man kan ha som barn och ungdom, och vilka verksamheter som har i uppgift att ge stöd.

Mobbning och kränkande behandling

Mobbning

Mobbning är när någon flera gånger blir illa behandlad av andra. Det kan till exempel vara att bli retad, slagen eller utfryst. Det kan också vara elaka kommentarer på nätet. Mobbning är vanligare än man tror. En tredjedel av alla skolbarn har blivit utsatta för någon form av mobbning under sin tid i skolan. Hos många sitter ärren efter mobbning kvar länge, ibland hela livet. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på mobbning. Om ett barn blir mobbat måste det alltid tas på allvar.

Varje förskola och skola i Eksjö kommun har en likabehandlingsplan som beskriver hur verksamheterna arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Tecken på mobbning:

 • barnet blir tystare
 • barnet berättar inte vad som händer i skolan
 • kompisar följer inte med hem
 • barnet slutar umgås med barndomskompisar
 • barnet vill inte träffa kompisar på fritiden utan vill hellre vara hemma
 • barnet får en helt ny umgängeskrets (ofta i en annan ort än skolan eller den plats barnet blir mobbat på)
 • återkommande huvudvärk och annan värk
 • vredesutbrott
 • sämre aptit
 • mardrömmar
 • blåmärken och andra skador
 • saker som mobiltelefon, klocka eller gymnastikkläder försvinner
 • sämre studieresultat

Om du är utsatt för mobbning, eller misstänker att ditt barn eller ungdom är utsatt för mobbning, kan du i första hand kontakta en vuxen på skolan eller elevhälsan. Du kan också läsa mer på 1177:s sidor om mobbning Länk till annan webbplats. eller om mobbning på Umo.se. Länk till annan webbplats.

Diskriminering och kränkande behandling

Det är absolut förbjudet för vuxna i till exempel förskola eller skola att kränka elever, till exempel säga elaka saker, hota eller använda våld.

Diskriminering är till exempel när personal på en förskola eller skola behandlar en person sämre än någon annan i en jämförbar situation. Det kan handla om att man är bisexuell eller är född i ett annat land än Sverige. Diskriminering kan även vara indirekt. Ett exempel är när regler som verkar neutrala faktiskt är orättvisa för personer från en viss grupp, till exempel tjejer eller kvinnor. Diskriminering som beror på vilka anhöriga man har är också förbjuden enligt diskrimineringslagen. Till exempel om ens föräldrar är homosexuella och man behandlas dåligt för detta.

Ta kontakt med din skola eller elevhälsan om du upplever att du eller ditt barn blir utsatt för kränkande eller diskriminerande behandling. Du kan anmäla skolan om den inte har utrett en anmälan eller åtgärdat problem som finns.

Kränkande eller diskriminerande behandling kan också anmälas till barn- och elevombudet (BEO) Länk till annan webbplats. som är en del av Skolinspektionen.

Problem i skolan och skolfrånvaro

Barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan. När barn inte mår bra märks det också i skolan. Ibland har problemet med själva skolan att göra, men ibland handlar det om något annat. Läs mer om skolfrånvaro, problem i skolan och var du kan vända dig.

Förebyggande stöd

Förebyggande stöd utifrån modellen SSPF; socialtjänst, skola, polis och fritid, innebär att Eksjö kommun i ett tidigt skede erbjuder stöd för att förebygga att ungdomar inte hamnar i kriminalitet eller drogmissbruk. Tidigt skede innebär oftast att det finns en oro för ungdomen, till exempel utifrån att ungdomen har börjat umgås med personer som begår brott eller har hög frånvaro från skolan.

Det förebyggande stödet handlar om att till exempel erbjuda ett starkare stöd i skolan eller i barnets omedelbara närhet utanför skoltiden. Det kan också handla om stöd från polisen inom utsatta områden eller stöd till dig som vårdnadshavare. Arbetet samordnas av kommunens ungdomskoordinator.

Eksjö kommuns målsättning med det förebyggande stödet är att ge goda förutsättningar och säkerställa att ungdomar och deras familjer mår bra och känner sig nöjda med sin livssituation.

Samtycke från dig som vårdnadshavare

För att samarbetet inom ramen för SSPF ska fungera behöver du som vårdnadshavare godkänna att sekretessen mellan myndigheter bryts. Då kan myndigheterna dela information om din ungdom. Oftast är det kommunens ungdomskoordinator som kontaktar dig om ett samtycke. Genom att ge samtycke kan vi tillsammans arbeta för att din ungdom ska få det bästa stödet.

Åtgärdsplan

Nästa steg är att ungdomskoordinatorn tillsammans med berörd ungdom och vårdnadshavare tar fram en åtgärdsplan som beskriver vilket stöd som ungdomen behöver.

Mer information

Har du frågor om förebyggande stöd, prata gärna med Eksjö kommuns ungdomskoordinator som kan berätta mer om SSPF, vad det innebär att lämna samtycke och hur vi tillsammans arbetar vidare.

Marie Ekedahl, ungdomskoordinator
Telefon: 0381-365 73
E-post: marie.ekedahl@eksjo.se

Öppenvård barn och unga samt stödgruppen Diamanten

Öppenvården för barn och unga är en verksamhet inom kommunens behandlingsenhet. Verksamheten riktar sig till barn och unga mellan 0–20 år och deras familjer. Vid öppenvården arbetar familjebehandlare förebyggande med barn, unga och föräldrar. Både individuellt och i gruppform. Verksamheten är relationsinriktad och fokuserar på kommunikationen inom familjen och med nätverket runtomkring med barnets behov i centrum. Insatserna planeras tillsammans.

Öppenvårdens inriktning är:

 • stödgruppen Diamanten för barn
 • relations- och kommunikationsproblematik
 • samtal med individ, familj och nätverk
 • föräldrahandledning
 • stöd i förändringsarbete
 • förebyggande

Öppenvården arbetar på uppdrag av biståndsenhetens handläggare. Öppenvården och biståndsenheten nås via kommunens kontaktcenter. 

Öppenvård barn och unga ger råd och stöd till föräldrar med barn i åldern 7–20 år.

Kontaktuppgifter

Telefon: Öppenvårdens receptionen 0381-421 19
Telefontid måndag till fredag klockan 9 till 10 och klockan 13 till 14.

Familjecentralen ger råd, stöd och vägledning till blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldern 0 till 6 år.

Stödgruppen Diamanten

Barngruppen Diamanten riktar sig till barn mellan 7 till 12 år som lever i en familj med olika typer av krångel. Det kan handla om till exempel psykisk ohälsa, missbruk, mycket konflikter mellan föräldrar och liknande.

Diamantens syfte är att barnet får känna:

 • Jag är inte ensam.
 • Det är inte mitt fel.
 • Jag får vara en i gänget.
 • Jag får sätta ord på det jag upplever.
 • Jag vet vad jag kan göra om det blir svårt.
 • Att tillvaron blir mer begriplig, hanterbar och meningsfull.
 • Jag duger som jag är!

Diamanten är helt kostnadsfri!
Vi som jobbar med Diamanten är personal anställd på Öppenvården i Eksjö.

Diamantens program

 • mellanmål
 • samling
 • dagens tema (exempel på teman: Du duger som du är, känslor, familjen och drömmar)
 • aktivitet
 • avslappning (exempelvis högläsning)
 • utvärdering av dagen

Att få stöd är viktigt!

Vi vet att barn till föräldrar med olika typer av krångel i familjen har vissa saker gemensamt:

 • Familjehemlighet – de tror att de är ensamma om sin situation.
 • Ansvar – de tar på sig ansvar för föräldern som inte mår bra och kan tro att de kan påverka förälderns tillstånd genom sitt eget beteende.
 • Dålig självkänsla – de tar på sig skuld.

Det finns hjälp att få

När en familj har mycket konflikter, en förälder är sjuk eller har ett missbruk så påverkas även barnen. Vi erbjuder enskilda samtal vid behov, både för barn och föräldrar. Vi tror att det kan göra det lättare att hantera situationen!

Gruppen träffas varannan tisdag klockan 15.00 till 17.00 på Almen Hägerflychtsgatan 4 (tegelvilla bakom Almgården) med start tisdagen den 16 januari.

Är du intresserad, anmäl dig till stödgruppen Diamanten Länk till annan webbplats..

Kontaktperson
Petra Ankarberg, Eksjö kommun
Telefon: 0381-368 17, 076-840 00 92

Medling vid brott

Medling vid brott är en frivillig möjlighet till kommunikation mellan en ungdom som begått brott och den eller de som utsatts för brottet. Syftet är att berörda personer ska ges möjlighet att bearbeta sin upplevelse av brottet och dess konsekvenser.

Medling kan erbjudas alla som begått ett brott men är främst tänkt för personer mellan 12 och 21 år samt för berörda brottsoffer. Medlingen leds och förbereds av en opartisk och utbildad medlare. Medlaren har tystnadsplikt. Tiden för medling vid brott kan variera utifrån parternas önskemål och brottets art.

För den som utsatts för brott kan medling innebära att man får möjlighet att ställa frågor och framföra åsikter till den som utsatt någon för brott. Medlingen kan eventuellt minska rädslan för personen som begått brottet.

För den som begått ett brott kan medlingen ge en chans att förklara sig och visa att man tar ansvar för det man gjort. Medlingen kan också handla om att man vill försöka minska de negativa följderna av brottet.

Kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås erbjuder gemensamt medling vid brott.

För att komma i kontakt med en medlare kan du kontakta Eksjö kommuns kontaktcenter via telefon på 0381-360 00.

Organisationer för hjälp och stöd

Det finns flera olika kommunala verksamheter, organisationer och hjälplinjer som kan hjälpa dig om du behöver råd och stöd eller om du känner att du inte mår bra. Mer information om var du kan vända dig för hjälp och stöd

Kontakt

Biståndsenheten

Besök:

Mejerigatan 5, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, Biståndsenheten, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

socialasektorn@eksjo.se

Fax:

0381-366 50


Fler kontaktuppgifter samt länkar till dit du kan vända dig finns under avsnitten på denna sida.

Kontaktuppgifter - Anmälan om oro för barn och unga

Sidan senast uppdaterad:

Stöd och hjälp till barn och unga i Eksjö kommun

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn eller ungdom dåligt? Om du känner att du eller ditt barn inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.