Sök

Menade du: bestämmelser

Din sökning stiftelser gav 40 träffar

Filtrera sökträffar

 • 1
  Webbsidor
 • 39
  PDF
 1. Fil/dokument Donationsfonder och stiftelser

  varje år. Om du inte får någon utdelning är du välkommen att söka igen. Eksjö kommun förvaltar cirka 10 stiftelser, tidigare även kallade fonder/donationsfonder. Då många av stiftelserna är gamla är även

  Senast ändrad: 5 maj 2023 Storlek: 43 kB
 2. PDF Socialnämndens protokoll 2021-11-17.pdf Pdf.

  Enligt beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser

  Senast ändrad: 20 december 2021 Storlek: 1 MB
 3. PDF Socialnämndens protokoll 2020-11-18.pdf Pdf.

  är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar, beslutades

  Senast ändrad: 24 november 2020 Storlek: 1 MB
 4. PDF Kommunfullmäktiges tillkännagivande 2023-06-15 .pdf Pdf.

  Eksjö.nu bolagsordning - revidering 2023/109 14 Tertialrapport per 2023-04-30 2023/77 15 Stiftelser i Eksjö kommun - Revisionsberättelse 2022 2023/127 16 Stiftelsen Wilhelm och Emilie Tesch Minne 2022 2023

  Senast ändrad: 7 juni 2023 Storlek: 98 kB
 5. PDF Socialnämndens protokoll 2022-11-16.pdf Pdf.

  eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar, beslutades av kommunfullmäktige 2017-11- 16. Med anledning av detta beslut kommer donationsfonden

  Senast ändrad: 22 november 2022 Storlek: 820 kB
 6. PDF Revisionsplan 2023 Eksjö kommun.pdf Pdf.

  av de förtroendevalda revisorerna har uppdrag som lekmannarevisor i ett eller flera kommunala bolag och eller som revisor i stiftelser, kommunalförbund m.m. Lekmannarevisionen samverkar med bolagets auktoriserade revisor

  Senast ändrad: 8 maj 2023 Storlek: 462 kB
 7. PDF Eksjö kommuns arkivreglemente.pdf Pdf.

  Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande, inflytande, samt de samägda företag för vilken kommunen har arkivansvar

  Senast ändrad: 17 augusti 2020 Storlek: 66 kB
 8. PDF Socialnämndens protokoll 2022-05-11.pdf Pdf.

  Ärendebeskrivning Socialnämnden hanterar donationsfonder och stiftelser för Eksjö kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-16, § 207 att ett flertal av dessa fonder ska avslutas under en tio-årsperiod

  Senast ändrad: 17 maj 2022 Storlek: 404 kB
 9. PDF Reglemente för kommunrevisionen 2023.pdf Pdf.

  för lekmannarevisionen och av fullmäktige utsedda revisorer i stiftelser. Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisionen i aktiebolagen och revisorerna i stiftelserna. 13. Revisorernas förvaltningsbeslut

  Senast ändrad: 18 januari 2023 Storlek: 105 kB
 10. PDF Revisionsberättelse 2017.pdf Pdf.

  som har lämnats för ett aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § ska också bifogas revisionsberättelsen. (Gäller också Stiftelser och Ekonomiska föreningar som vi lämnat över en kommunal angelägenhet till. I vårt fall

  Senast ändrad: 21 augusti 2018 Storlek: 115 kB
Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.