Välkommen till Eksjö kommun

Avfallstrappan: Förebyggande, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning samt deponering
LYSSNA

Tyck till om avfallsplanen

Aneby, Eksjö och Nässjö kommuner har tagit fram ett gemensamt förslag till avfallsplan för åren 2025–2035. Den ska omfatta allt avfall som uppstår i kommunen och tydliggöra kommunens mål och åtgärder för att hantera avfallet och minska avfallets mängd och farlighet. Välkommen med dina synpunkter.

Avfallsplanen är hela kommunens strategiska plan och innehåller tre målområden:

  • cirkulär ekonomi
  • minskad miljöbelastning
  • förbättrad avfallshantering

Till varje målområde finns mål med åtgärder som årligen ska följas upp.

Under hösten 2024 planerar kommunfullmäktige i respektive kommun att anta avfallsplanen.

Handlingar

Du kan också ta del av handlingarna på Eksjö kontaktcenter, Södra Kyrkogatan 4, Eksjö och på Eksjö stadsbibliotek, Kaserngatan 20 B Eksjö samt på biblioteket i Mariannelund, Verdandigatan 5, Mariannelund.

Var med och påverka!

Under samrådstiden, som pågår till och med den 2 augusti 2024, finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget via:

E-post: samhallsbyggnad@eksjo.se. Skriv ”Avfallsplan” i ämnesraden eller

Post: Samhällsbyggnadssektorn, Eksjö kommun, 575 80 Eksjö. Märk kuvertet med ”Avfallsplan”.

Välkommen att tycka till om en framtida hållbar avfallshantering av mindre avfall.

Nyheten publicerad: 17 juni 2024

Kontakt

Samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

 TILLBAKA

Tyck till om avfallsplanen

Aneby, Eksjö och Nässjö kommuner har tagit fram ett gemensamt förslag till avfallsplan för åren 2025–2035. Den ska omfatta allt avfall som uppstår i kommunen och tydliggöra kommunens mål och åtgärder för att hantera avfallet och minska avfallets mängd och farlighet. Nu är du välkommen att lämna synpunkter.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.