Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Problem i skolan och skolfrånvaro

Barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan. När barn inte mår bra märks det också i skolan. Ibland har problemet med själva skolan att göra, men ibland handlar det om något annat.

Det kan finnas många olika orsaker till att barn inte mår bra i skolan. Det kan bero på problem med kompisarna, att du som föräldrar inte fungerar som stöd på grund av egna problem, eller stress och prestationsångest. Hur man trivs i skolan hänger ofta ihop med hur skolarbetet går. Därför behöver du som förälder hålla dig uppdaterad om hur det går med studierna och försöka stötta om det behövs. Det händer att problemen är så stora att barnet behöver hjälp och stöd i skolan under längre eller kortare tid.

Om du är barn är det viktigt att berätta att du inte mår bra i skolan. Du kan vända dig till en förälder, någon annan vuxen du har förtroende för eller en lärare eller annan personal på skolan. Om du inte vill prata med någon du känner kan du ringa en telefonjour, till exempel BRIS. Läs mer om organisationer för hjälp och stöd

Om du är förälder eller annan anhörig ska du i första hand vända dig till klasslärare eller mentor, eller någon annan personal på skolan som du har förtroende för. Du kan också vända dig till elevhälsan.

Skolfrånvaro

Om ditt barn ofta är borta från skolan kan det påverka de framtida möjligheterna i livet på ett negativt sätt. Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Skolfrånvaro kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, mobbing och utanförskap, till att ditt barn oroar sig för att du som förälder har problem. Var extra uppmärksam på om ditt barn missbrukar alkohol eller droger.

Eksjö kommun arbetar enligt en handlingsplan för ökad skolnärvaro.

Mer information om problem i skolan

Läs mer om problem i skolan:

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Sidan senast uppdaterad:

Problem i skolan och skolfrånvaro i Eksjö kommun

Barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan. När barn inte mår bra märks det också i skolan. Ibland har problemet med själva skolan att göra, men ibland handlar det om något annat.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.