Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

 • Önskemål om ändrade ägarförhållanden inom Eksjö Fordonsutbildning AB
  Under cirka två år har en process om att ändra ägarförhållandena i bolaget Eksjö Fordonsutbildning AB pågått. Två av delägarna, Mats Klasson och MaskinLeverantörerna, önskar nu i stället sälja sina ägarandelar till den tredje delägaren Eksjö kommun.
  Läs mer

 • Eksjö kommun flaggar för Ukraina
  Den 24 februari 2024 är det två år sedan Ryssland påbörjade sin invasion av Ukraina, och med anledning av detta flaggar Eksjö kommun idag för Ukraina.
  Läs mer

 • Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari i webb-tv
  Nu går det att se kommunfullmäktiges sammanträde från den 22 februari 2024 i webb-tv.

  Läs mer

 • Sex miljoner till upp­rustning av Smålands­leden
  Region Jönköpings län har beviljats drygt sex miljoner i stöd för en investering i Smålands­leden. Medel kommer från EU:s landsbygds­program via Tillväxt­verket som hanterar stödet. Projektet innefattar investeringar i Eksjö kommun.
  Läs mer

 • Grillplatser i Eksjö kommun
  I kommunen finns det gott om grillplatser som ofta ligger vid vackra utflyktsmål. Ta med dig picknick­korgen ut i naturen och tillaga maten vid en grill­plats – ut och njut!
  Läs mer

 • Lämna förslag på pristagare
  Eksjö kommun delar årligen ut priser för att stimulera och uppmuntra väl utfört arbete. Priserna är arkitektur- och byggnads­vårdspris, miljövårdspris, kulturpris och ungdoms­ledarpris. Priset är på 10 000 kronor vardera. Ge förslag på kandidat senast den 4 mars 2024.
  Läs mer

 • Ytterligare delägare sökes till Itolv AB
  Bolaget Itolv AB bildades 1995 och är i dag ett av kommunens större privata fastighets­­bolag. Bolaget delägs av Eksjö kommun (genom Eksjö Stadshus AB) och Peab, som nu söker ytterligare en delägare till bolaget.
  Läs mer

 • Illustration vattenspel
  Vattenspel på Stora torget i Eksjö uppförs under våren 2024
  I syfte att öka attraktiviteten i Eksjös stadsmiljö kommer ett vattenspel att uppföras på Stora torget. Arbetet med vattenspelet beräknas vara klart under försommaren.
  Läs mer

 • Aktiviteter på särskilda boenden och träffpunkter
  På de särskilda boendena Almgården, Marieberg, Mogården och Solgården anordnas olika aktiviteter. Även på kommunens träffpunkter, mötesplatser för seniorer och anhöriga, arrangeras flera aktiviteter. Programmet för januari–augusti är klart.
  Läs mer

 • Detaljplan för Orrhaga 1:1 med flera, Lunnagårdsvägen – granskning
  En ny detaljplan för Orrhaga 1:1 med flera – Lunnagårds­vägen, finns för granskning. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder på delar av fastigheten Orrhaga 1:1. Planen syftar även till att reglera allmän plats för dagvatten­hantering samt Lunnagårdsvägens bredd. Synpunkter kan lämnas mellan den 15 januari och den 12 februari 2024.
  Läs mer

Sidan senast uppdaterad:

Nyheter från Eksjö kommun via RSS

Prenumerera på nyheter från Eksjö kommun via RSS

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.