Välkommen till Eksjö kommun

Sök

Menade du: partihandel

Din sökning torghandel gav 10 träffar

Filtrera sökträffar

 • 2
  Webbsidor
 • 8
  PDF
 1. PDF Taxa för torghandel i Eksjö.pdf Pdf.

  Senast ändrad: 23 maj 2018 Storlek: 465 kB
 2. PDF Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Eksjö och Mariannelund.pdf Pdf.

  Senast ändrad: 23 maj 2018 Storlek: 1 MB
 3. Fil/dokument Använda kommunens mark

  ordningsföreskrifter för torghandeln i Eksjö och Mariannelund nedan. Torget, Mariannelund Torghandel får ske efter kontakt med Emilkraften 0496-216 90 eller via e-post info@emilkraften.se . Torghandeln i Mariannelund

  Senast ändrad: 3 maj 2023 Storlek: 50 kB
 4. Fil/dokument Arrangera evenemang

  kan du vända dig om du vill ha hjälp med biljettförsäljning till ditt arrangemang. Torghandel För saluplatser, som erbjuds enligt Eksjö kommuns gällande torghandelsstadga betalas en avgift till kommunen. Läs

  Senast ändrad: 21 april 2022 Storlek: 56 kB
 5. PDF Allmänna lokala ordningsföreskrifter.pdf Pdf.

  på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1 - 4 ordningslagen om inte annat anges. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens

  Senast ändrad: 29 maj 2023 Storlek: 439 kB
 6. PDF Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-27.pdf Pdf.

  /124 Slopa avgift för torghandel under 2021 2021/89 Revision i delägda kommunala bolag 2021/108 Stötta det lokala näringslivet och visa extra uppskattning till vår personal - motion 2021/59

  Senast ändrad: 3 juni 2021 Storlek: 2 MB
 7. PDF Rapport medborgardialog 2021-03-27.pdf Pdf.

  lokalproducerat till måltider i skola och äldreomsorg. Öka budgeten så att vi kan handla lokalt. ”Vi försöker handla eko eller lokalt, men ser gärna att det blir ännu enklare genom till exempel ökad torghandel

  Senast ändrad: 16 april 2021 Storlek: 653 kB
 8. PDF Kommunfullmäktiges Protokoll 2021-04-22.pdf Pdf.

  av allmän plats under 2021, samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde i maj, utreda förutsättningarna att även slopa avgiften för torghandel 2021. Avgiftsbefrielsen ska

  Senast ändrad: 5 maj 2021 Storlek: 2 MB
 9. PDF Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-04.pdf Pdf.

  anmälningsärende 2021/128 § 169 Ny infartsväg till Persö 2021/126 § 170 Hemställan angående rastplatsen vid Abborraviken 2021/115 § 171 Slopa avgift för torghandel under 2021 2021/89 § 172 Misstanke om ekonomiska

  Senast ändrad: 11 maj 2021 Storlek: 4 MB
 10. PDF Hållbarhetsbokslut Eksjö kommun 2022.pdf Pdf.

  om klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald uppmärksammades Earth Hour den 28 mars av kommunen i samarbete med näringsliv och föreningar. Under dagen var det hållbar torghandel och skyltning med second hand

  Senast ändrad: 28 juni 2023 Storlek: 979 kB
Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.