Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

9 september 2024

17.00—19.00

Föreläsning om hbtqi – normer och bemötande

Föreläsningen handlar om "Hur vi skapar en bättre vardag för alla?"

Diskriminering, och risk för diskriminering, har negativ inverkan på människors hälsa, särskilt den psykiska hälsan. Det kan vara påfrestande att hela tiden förhålla sig till heteronormen. Hbtqi-personer måste i varje situation som uppstår avgöra om hen kan och/eller vill ”komma ut” samt vilka konsekvenser det kan få.

Datum: måndag 9 september (under suicidpreventiva veckan)
Tid: klockan 17.00
Plats: Snäckan, Prästängshallen i Eksjö. 200 platser (först till kvarn)

Håkan Karlsson från Folkhälsa kommer till Eksjö under suicidpreventiva veckan med fokus HBTQI.

Homo- och bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersexvariation ingår som målgrupp i flera nationella strategier. I den nationella strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) nämns att hbtqi-personer är en grupp vars hälsa och rättigheter behöver stärkas.

Föreläsningen är öppen för alla!

Arrangör: Eksjö kommun
Kontaktperson: Pernilla Granath, samordnare suicidprevention

 TILLBAKA

Lägg in en beskrivning på sidan som syns vid delning på sociala medier, på google och i menyer.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.