Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Detaljplan för Orrhaga 1:1 med flera, Lunnagårdsvägen – granskning

En ny detaljplan för Orrhaga 1:1 med flera – Lunnagårds­vägen, finns för granskning. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder på delar av fastigheten Orrhaga 1:1. Planen syftar även till att reglera allmän plats för dagvatten­hantering samt Lunnagårdsvägens bredd. Synpunkter kan lämnas mellan den 15 januari och den 12 februari 2024.

Mer information om detaljplanen och granskningshandlingar:

Lämna synpunkter

Granskningsskedet för detaljplanen pågår under perioden 15 januari till 12 februari 2024. Under denna tid är det möjligt att lämna synpunkter.

Synpunkter lämnas skriftligt till samhallsbyggnad@eksjo.se, eller via post till Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö. Du är välkommen att kontakta oss på samhälls­byggnads­sektorn med frågor, på telefon 0381-360 00 (via kommunens kontaktcenter).

Nyheten publicerad: 15 januari 2024

Kontakt

Planenheten, samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

 TILLBAKA

Detaljplan för Orrhaga 1:1 med flera, Lunnagårdsvägen – granskning

En ny detaljplan för Orrhaga 1:1 med flera – Lunnagårds­vägen, finns för granskning. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder på delar av fastigheten Orrhaga 1:1. Planen syftar även till att reglera allmän plats för dagvatten­hantering samt Lunnagårdsvägens bredd. Synpunkter kan lämnas mellan den 15 januari och den 12 februari 2024.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.