Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Vattenspel på Stora torget i Eksjö uppförs under våren 2024

I syfte att öka attraktiviteten i Eksjös stadsmiljö kommer ett vattenspel att uppföras på Stora torget. Arbetet med vattenspelet beräknas vara klart under försommaren.

Under 2023 tog Eksjö kommun beslut om att upphandla och uppföra ett vattenspel på Stora torget i Eksjö. Syftet med vattenspelet är att öka attraktiviteten i stadsmiljön för både invånare och besökare, detta i linje med de långsiktiga planerna för torgets omvandling.

Tilldelningsbeslut i upphandlingen har nu tagits och vinnande anbud ryms inom det avsatta budgetutrymmet. Tilldelad entreprenör för arbetet är AB Gilbert Gustafssons. Arbetet kommer att genomföras under våren och försommaren 2024. Under perioden kommer delar av parkeringsplatserna på Stora torget att vara avstängda, och delar av torgytan kommer att behövas för uppställning av maskiner och material.

– Att vattenspelet nu kan byggas är ytterligare ett positivt steg för att förbättra stadsmiljöerna i Eksjö kommun. Det är viktigt att se vattenspelet som en del i en större helhet och inte som en isolerad insats. Stora torget, samt Södra och Norra Storgatan, är hjärtat av staden och behöver uppdateringar och nya inslag för att vara livskraftiga och konkurrenskraftiga gentemot andra städer. Jag bedömer att denna och kommande insatser sammantaget gynnar stadens attraktionskraft, handel och besöksnäring, menar Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef vid Eksjö kommun.

Nyheten publicerad: 26 januari 2024

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

 TILLBAKA

Vattenspel på Stora torget i Eksjö uppförs under våren 2024

I syfte att öka attraktiviteten i Eksjös stadsmiljö kommer ett vattenspel att uppföras på Stora torget. Arbetet med vattenspelet beräknas vara klart under försommaren.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.