Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Nya regler kring eldning av trädgårdsavfall

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall. I begreppet bioavfall ingår förutom livsmedels- eller köksavfall (även kallat matavfall) också trädgårds- eller parkavfall. De nya bestäm­melserna är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv, som bland annat innebär att bioavfall i första hand ska material­återvinnas.

De nya bestämmelserna innebär att trädgårdsavfall ska komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral, eller samlas in av kommunen. I praktiken innebär detta att det inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall.

De nya förutsättningarna gäller inte bara för privatpersoner, utan också trädgårds- eller parkavfall från olika verksamheter och de gäller i hela kommunen. Om det handlar om kommunalt avfall ska avfallet tas omhand av kommunen, i annat fall ansvarar verksamhetsutövaren för att det tas omhand på rätt sätt.

Möjlighet att söka dispens

Det finns möjlighet att söka dispens från förbudet hos myndighetsnämnden i Eksjö kommun. Dispensansökan är en prövning och för den utgår timavgift enligt fastställd taxa. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter om eldningen som krävs för att nämnden ska kunna pröva frågan.

Bestämmelserna om eldning av trädgårdsavfall gäller även eldar vid exempelvis Valborgsfiranden. Årets redan planerade Valborgsfiranden som har sökt tillstånd för att anordna en offentlig tillställning kommer att hanteras i särskild ordning.

Mer information

För mer information om bestämmelserna, se Naturvårdsverkets webbplats: Nya bestämmelser förbjuder eldning av trädgårdsavfall på tomten Länk till annan webbplats.

För mer information om hur trädgårdsavfall antingen kan lämnas till kommunens återvinningscentral eller hämtas av kommunen genom abonnemang av kärl särskilt avsett för trädgårdsavfall, se Eksjö Energis webbplats:

Trädgårdsavfall - Eksjö Energi Länk till annan webbplats.

Frågor

För frågor kring hantering av trädgårdsavfall samt frågor om dispens, kontakta miljöenheten på 0381-360 00 eller samhallsbyggnad@eksjo.se

Släng inte trädgårdsavfall i skogen

Tänk också på att inte är tillåtet att slänga trädgårdsavfallet i skog och mark utanför din fastighet, som exempelvis tillhör kommunen eller annan fastighetsägare.

Nyheten publicerad: 23 april 2024

Kontakt

Miljöenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se

 TILLBAKA

Nya regler kring eldning av trädgårdsavfall

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall. I begreppet bioavfall ingår förutom livsmedels- eller köksavfall (även kallat matavfall) också trädgårds- eller parkavfall. De nya bestämmelserna är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv, som bland annat innebär att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.