Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Önskemål om ändrade ägarförhållanden inom Eksjö Fordonsutbildning AB

Under cirka två år har en process om att ändra ägarförhållandena i bolaget Eksjö Fordonsutbildning AB pågått. Två av delägarna, Mats Klasson och MaskinLeverantörerna, önskar nu i stället sälja sina ägarandelar till den tredje delägaren Eksjö kommun.

Eksjö Fordonsutbildning AB bedriver utbildning inom fordonsteknik, transport, anläggning och skog, framför allt på gymnasienivå. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Nifsarpsskolan i Eksjö. 2004 bildades Eksjö Fordonsutbildning AB som ett helägt kommunalt bolag. På grund av en ny skollag 2010 såldes 60 procent av aktierna där övriga delägare utöver Eksjö kommun blev MaskinLeverantörerna, Mats Klasson, samt medarbetare på skolan genom Nifsarpsskolans personalklubbs ekonomiska förening.

I början av 2022 inleddes en process där Mats Klasson önskade bli majoritetsägare genom att lösa ut den personalekonomiska föreningen och köpa en del av kommunens ägande. Hösten 2022 beslutade kommunfullmäktige att kommunen skulle sälja hela sitt ägande och arbetet med att sälja har sedan dess pågått. I februari 2024 meddelade MaskinLeverantörerna och Mats Klasson att läget har förändrats och att de båda i stället önskar sälja sina ägarandelar i bolaget.

– Det har nu gått ungefär två år sedan jag uttryckte en önskan om att bli majoritetsägare. Under den tiden har jag kommit till insikt om att jag inte blir yngre och att skolan för elevernas och medarbetarnas bästa behöver ett nytt ledarskap som har energi att driva skolan vidare, berättar Mats Klasson om bakgrunden till sitt beslut.

MaskinLeverantörerna stödjer Mats Klasson i sitt beslut, och ser att det bästa för Nifsarpsskolan är att kommunen går in som huvudägare i bolaget.

– MaskinLeverantörerna har idag 13 utvalda gymnasieskolor som vi samarbetar med, varav Nifsarpsskolan är en av dessa. Nifsarpsskolan är den enda skola som vi idag är delägare i. Vår ambition är egentligen inte att vara delägare, utan vårt intresse är att få ut duktiga medarbetare till fordonsbranschen. Att vi inte är kvar som delägare förändrar inte detta på något sätt, utan vårt engagemang för skolan och eleverna kommer att fortsätta precis som förut, förklarar Lina Hallman, VD för MaskinLeverantörerna.

Eksjö kommun kommer nu att se över vilka alternativ som finns framåt.

– Nifsarpsskolan är en framgångsrik gymnasieskola som fyller ett viktigt behov. Vi kommer nu att påbörja arbetet med att se över möjligheten för Eksjö kommun att ta över den som en kommunal gymnasieskola. Vi står också inför att ta beslut om en utbildningssamverkan på höglandet, och Nifsarpsskolan måste i så fall in även i den processen. Alternativet till att Eksjö kommun tar över är att bolaget säljs i sin helhet till annan part, berättar Markus Kyllenbeck, kommunstyrelsens ordförande i Eksjö kommun.

Arbetet kommer att påbörjas omgående och under tiden kommer Nifsarpsskolan att drivas som vanligt med Mats Klasson som VD och Mats Hofstam från MaskinLeverantörerna som styrelseordförande.

– Jag kommer att vara med under hela övergångsperioden för både medarbetarnas och elevernas trygghet, förklarar Mats Klasson.

Nyheten publicerad: 26 februari 2024

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

 TILLBAKA

Önskemål om ändrade ägarförhållanden inom Eksjö Fordonsutbildning AB

Under cirka två år har en process om att ändra ägarförhållandena i bolaget Eksjö Fordonsutbildning AB pågått. Två av delägarna, Mats Klasson och MaskinLeverantörerna, önskar nu i stället sälja sina ägarandelar till den tredje delägaren Eksjö kommun.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.