Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Inkomstjämförelse för barnomsorgsavgifter

Inkomstjämförelsen för 2022 års barnomsorgsavgifter är nu klar. För dig som har fått en faktura om betalning eller utbetalning finns här mer information.

2007 beslutade Eksjö kommun att årligen genomföra efterkontroll av inkomstuppgifter avseende barnomsorgsavgifter. Syftet med efterkontrollerna är att alla ur en rättvisesynpunkt ska betala rätt avgift.

Det är familjen som har ansvar för att meddela Eksjö kommuns barn- och utbildningssektor om aktuella inkomstuppgifter och familjeförhållanden. För gifta eller sammanboende, med såväl gemensamma som inte gemensamma barn, beräknas avgiften på familjens sammanlagda bruttoinkomst (före skatteavdrag).

Vid efterkontrollen gör barn- och utbildningssektorn en jämförelse mellan den inkomstuppgift som lämnats till kommunen och skatteverkets uppgift om deklarerad årsinkomst.

Om det vid jämförelsen visar sig att den deklarerade årsinkomsten har varit högre än vad som finns registrerat hos kommunen kommer en faktura att skickas på mellanskillnaden.

Om det vid jämförelsen visar sig att den deklarerade årsinkomsten har varit lägre än vad som finns registrerat hos kommunen kommer en utbetalning att ske på mellanskillnaden. Om du får en sådan faktura vänligen skicka ett e-postmeddelande till adressen eksjo-ekonomiservice@hoglandet.se och meddela vilken bank och vilket konto som pengarna ska utbetalas till. Uppge även ert kundnummer som står längst upp på fakturan.

Nyheten publicerad: 22 mars 2024

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

 TILLBAKA

Inkomstjämförelse för barnomsorgsavgifter

Inkomstjämförelsen för 2022 års barnomsorgsavgifter är nu klar. För dig som har fått en faktura om betalning eller utbetalning finns här mer information.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.