Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Utemiljö Trädgårdsmästaren

Under maj och juni fortsätter arbetet med utemiljön i kvarteret Trädgårdsmästaren och beräkans slutföras under maj-juni.

Om allt går som planerat är vår avsikt att arbetet med utemiljön i kvarteret Trädgårdsmästaren kommer slutföras under maj-juni.

Kort om vad som kommer hända under de närmsta veckorna;

  • Under vecka 19 kommer arbete med entrén vid Västerlånggatan 24 pågå, vilket innebär att boende vid denna entré under viss tid får gå genom källaren.
  • Plantering av nya träd vid Färgaregatan kommer att ske under veckan 19 och 20 samtidigt som nya växter planteras.
  • Arbete med asfaltering av den stora parkeringsplatsen utmed Västerlånggatan kommer att ske under vecka 20 till 21. Det är arbete med rivning av befintlig asfalt, ny kansten, nytt parkeringsräcke och asfaltering.
  • Efter att asfalteringen är klar på stora pareringsplatsen kommer innegården asfalteras.

Vi ber om överseende med de eventuella olägenheter som dessa arbeten kan medföra!

Mer detaljerad information är kommunicerad med berörda hyresgäster.

Nyheten publicerad: 6 maj 2024

Kontakt

Eksjöbostäder AB

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö (bokade besök)

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Måndag-fredag, klockan 9.00-12.00
Måndag och onsdag, klockan 13.00-15.00
Torsdag, klockan 15.00-17.00

 TILLBAKA

Utemiljö Trädgårdsmästaren

Utemiljö Trädgårdsmästaren

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.