Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Detaljplan för Dackehöjden 2 med flera, Norrtullskolan – samråd

Detaljplanering pågår i delar av kvarteret Dackehöjden i norra Eksjö inför byggnation av den nya Norrtullskolan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny skola och att delar av befintlig skola kan byggas om till bostäder. Synpunkter kan lämnas från den 22 april till den 13 maj 2024.

I planen ingår även den intilliggande villafastigheten, kommunala gator samt område för parkering och tekniska anläggningar.

Den nya detaljplanen påverkar i huvudsak de som bor i eller i närheten av planområdet och kan även vara av intresse för allmänheten. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen 5 kapitlet 7§.

Lämna synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget kan göra det under samrådstiden. Synpunkter ska vara inkomna senast den 13 maj 2024 och skickas med post till Eksjö kommun, samhällsbyggnadssektorn, 575 80 Eksjö eller via e-post till samhallsbyggnad@eksjo.se

Du är välkommen att kontakta oss på samhälls­byggnads­sektorns planenhet med frågor, på telefon 0381-360 00 (via kommunens kontaktcenter).

Samrådshandlingar

Ta del av planförslaget för Dackehöjden 2 med flera, Norrtullskolan

Öppet hus den 6 maj

Under samrådstiden anordnas öppet hus i Norrtullskolans matsal den 6 maj klockan 17–18.30 där tjänstepersoner och politiker svarar på frågor om detaljplanen och nya Norrtullskolan.

Nyheten publicerad: 19 april 2024

Kontakt

Planenheten, samhällsbyggnadssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

 TILLBAKA

Detaljplan för Dackehöjden 2 med flera, Norrtullskolan, Eksjö – samråd

Detaljplanering pågår i delar av kvarteret Dackehöjden i norra Eksjö inför byggnation av den nya Norrtullskolan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny skola och att delar av befintlig skola kan byggas om till bostäder. Synpunkter kan lämnas från den 22 april till den 13 maj 2024..

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.