Välkommen till Eksjö kommun

Eklöv med vattendroppar
LYSSNA

Årets pristagare är utsedda

Eksjö kommun delar årligen ut olika priser för att stimulera och uppmuntra väl utfört arbete. Nu är pristagarna utsedda för arkitektur- och byggnadsvårdspriset, kulturpriset, miljövårdspriset samt ungdomsledarpriset. Här är pristagarna.

Priset är 10 000 kronor som kommer att delas ut den 6 juni i samband med firandet av Sveriges nationaldag. Grattis till er alla!

Pristagare och motiveringar

Arkitektur- och byggnadsvårdspriset tilldelas

Linda och Fredrik Solgesjö

Motivering:
Med känsla och respekt för historien och den svenska byggnadskulturen har familjen Solgesjö varsamt renoverat Ryningsholm säteri. Linda och Fredrik har bekantat sig med gårdens historia och har fördjupat sig in i minsta detalj inför åtgärder på huset. De har genomfört omsorgsfulla restaureringar och vid minsta ingrepp på byggnaden har de tagit hjälp av hantverkare som har stor kunskap inom byggnadsvård. Herrgården har tack vare Lindas och Fredriks gärning fått tillbaka sin ursprungliga glans och kommer leva vidare till framtida generationer.

Deras vilja att bevara ett kulturarv och sprida kunskap är beundransvärd och är väl värd att uppmärksamma.

Kulturpriset tilldelas Smålands Karoliner

Motivering:
Under parollen ”Karolin, marsche – öfverallt!” har Smålands Karoliner uppmärksammat sina rötter genom att uppträda på en mångfald av arenor i Sverige och Europa, men också i USA och på andra internationella platser.

Smålands Karoliner har satt den svenska militärhistorien på kartan genom att förvalta det svenska språket med uttryck som "giver fyr med fältkanonerna", "salva", "lägg an" och "bringa stycket till vals", men också genom att autentiskt uppvisa, trossläger, lätt fältkanon, kulgjutning, musik och uniformer från den karolinska tiden, slutet av 1600-talet och början av 1700-talet.

Smålands Karoliner har även påvisat ett genuint intresse att lokalt i Eksjö skapa kultur genom att delta och uppträda i olika sammanhang samt genomföra teaterföreställningen ”Mysteriet i gamla stan” som är ett vandrande skådespel genom Eksjös gator och gränder vilket även kommer att genomföras 2024.

Från att ha serverat ”kornbröd till soldater” serverar man nu en buffé med ledorden ”Gör ett stycke kulturhistoria levande” vilket går hand i hand med Eksjö kommuns arbete gällande kulturturism.

Allt detta sammantaget gör att Smålands Karoliner är ett självklart val att tilldelas Eksjö kommuns kulturpris 2024!

Miljövårdspriset tilldelas Anna-Karin ”Malla” Deinoff

Motivering:
Konsumtion av ändliga naturresurser är ett stort problem för klimatet och vår planet. Årets pristagare Anna-Karin "Malla" Deinoff visar på möjligheten att konsumera moderna produkter i återanvända material. Med kärlek, snygga detaljer och personlig stil skapar hon nya produkter med hög kvalitet.

För att använda hennes egna ord – ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Ungdomsledarpriset tilldelas Fredrik Creutz, Eksjö BK (EBK)

Motivering:
Med en fantastisk ledarförmåga inspirerar och utmanar Fredrik Creutz ungdomar till utveckling. Han bidrar till fin laganda, där verkligen alla räknas. Med sin lyhördhet och tolerans lär han inte bara ut speltaktik utan bidrar också till ungdomars sociala färdigheter.

Läs mer om varför priset är inrättat och tidigare pristagare.

Nyheten publicerad: 15 maj 2024

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

 TILLBAKA

Årets pristagare är utsedda – Eksjö kommuns priser

Eksjö kommun delar årligen ut olika priser för att stimulera och uppmuntra väl utfört arbete. Nu är pristagarna utsedda för arkitektur- och byggnadsvårdspriset, kulturpriset, miljövårdspriset samt ungdomsledarpriset. Här är pristagarna.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.