Bild på förskolan Eken i Eksjö
LYSSNA

Eken

Förskolan Eken ligger på I12-området i Eksjö tätort. Förskolan ligger centralt med närhet till både naturområdet Sjöängen, bibliotek och Gamla stan.

På Eken finns fyra avdelningar. Myran och Nyckelpigan för yngre barn i åldern 1–3 år och Humlan och Spindeln för de äldre barnen i åldern 3–5 år. På varje avdelning arbetar minst tre pedagoger.

Förskolan Eken arbetar projektinriktat, vilket innebär att verksamheten fångar upp barnens intressen. Utifrån dessa skapas miljöer och situationer som är roliga och lärande för barnen. Förskolan organiserar för ett utforskande arbete för både barn och vuxna.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetensutveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga två dagar per termin. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar läsåret 2021/2022
Tisdag 14 september 2021
Onsdag 24 november 2021
Fredag 4 februari 2022
Onsdag 25 maj 2022

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun. 

Kontakt och frånvaro

Förskolan Eken

Besök:

Infanterigatan 2, Eksjö
Avdelningen Humlan och Nyckelpigan, entré 2 A
Avdelningen Spindeln och Myran, entré 2 B
Köket, entré 2 C

Post:

575 35 Eksjö

Telefon:


Rutiner för hämtning och lämning av barn på förskolan
Du som vårdnadshavare ansvarar för att markera barnets ankomst och hemgång på digitala skärmar som finns på förskolan. Den digitala registreringen måste kompletteras med att du säkerställer att personal vet att ditt barn har lämnats eller hämtats.

Anmäla frånvaro
Frånvaroanmälan görs av dig som är vårdnadshavare, eller annan ansvarig vuxen, i appen Tieto Education. Läs mer om anmäla frånvaro i appen Tieto Education

Sidan senast uppdaterad:

Förskolan Eken, Eksjö

Förskolan Eken ligger på I12-området i Eksjö tätort. Förskolan ligger centralt med närhet till både naturområdet Sjöängen, bibliotek och Gamla stan.

Kaserngatan 32

575 35 Eksjö

Förskolan Eken

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.