Välkommen till Eksjö kommun

Bild på förskolan Eken i Eksjö
LYSSNA

Förskolan Eken

Förskolan Eken ligger på I12-området i Eksjö tätort. Förskolan ligger centralt med närhet till både naturområdet Sjöängen, bibliotek och Gamla stan.

På Eken finns fyra avdelningar; Myran och Nyckelpigan för yngre barn i åldern 1–3 år och Humlan och Spindeln för de äldre barnen i åldern 3–5 år. På varje avdelning arbetar minst tre pedagoger.

Förskolan Eken arbetar projektinriktat, vilket innebär att verksamheten fångar upp barnens intressen. Utifrån dessa skapas miljöer och situationer som är roliga och lärande för barnen. Förskolan organiserar för ett utforskande arbete för både barn och vuxna.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetens­utveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga fem dagar per läsår. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar

Måndag 14 augusti 2023
Måndag 25 september 2023
Torsdag 23 november 2023
Onsdag 20 mars 2024
Tisdag 21 maj 2024

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun. 

Kontakt och frånvaro

Förskolan Eken

Besök:

Infanterigatan 2, Eksjö
Avdelningen Humlan och Nyckelpigan, entré 2 A
Avdelningen Spindeln och Myran, entré 2 B
Köket, entré 2 C

Post:

575 35 Eksjö

Telefon:


Rutiner för hämtning och lämning av barn på förskolan
Du som vårdnadshavare ansvarar för att markera barnets ankomst och hemgång på digitala skärmar som finns på förskolan. Den digitala registreringen måste kompletteras med att du säkerställer att personal vet att ditt barn har lämnats eller hämtats.

Anmäla frånvaro
Frånvaroanmälan görs av dig som är vårdnadshavare, eller annan ansvarig vuxen, i appen Edlevo. Läs mer om anmäla frånvaro i appen Edlevo.

Sidan senast uppdaterad:

Förskolan Eken, Eksjö

Förskolan Eken ligger på I12-området i Eksjö tätort. Förskolan ligger centralt med närhet till både naturområdet Sjöängen, bibliotek och Gamla stan.

Kaserngatan 32

575 35 Eksjö

Förskolan Eken

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.