Bild på förskolan Baronen i Eksjö
LYSSNA

Baronen

Förskolan Baronen ligger i området Grevhagen i Eksjö tätort. Förskolan ligger i ett lugnt område med närhet till inspirerande naturmiljöer.

Baronen organiserar verksamheten i två avdelningar under förmiddagen. En avdelning för barn i åldern 1–3 år och en avdelning för barn i åldern 4–5 år. All övrig tid är förskolan tillsammans som en hel avdelning.

På Baronen utvecklas gården för att få in mer växt- och djurliv samt ett ökat UV-skydd.

Inriktningen på Baronen är att barnen ska utveckla självkänsla och tillit till sig själva och att de ska få känna delaktighet och inflytande i verksamheten. Att barn lär sig genom lek och att tiden på
förskolan ska vara fylld av glädje, nyfikenhet och lärande. Verksamheten planeras utifrån barnen och gällande styrdokument.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetensutveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga två dagar per termin. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar läsåret 2021/2022
Tisdag 14 september 2021
Onsdag 24 november 2021
Fredag 4 februari 2022
Onsdag 25 maj 2022

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Kontakt och frånvaro

Förskolan Baronen

Besök:

Västra Ringvägen 10, Eksjö

Post:

575 39 Eksjö

Telefon:

0381-367 66

Avdelningar
Hoppetossa, telefon 0381-367 67
Kling och Klang, telefon 0381-367 66

Rektor
Susanne Lindström
Telefon: 0381-423 72
E-post: susanne.lindstrom@eksjo.se

Kontaktuppgifter till specialpedagog i förskolan finns under Elevhälsa och trygghet.

Kontaktuppgifter till förskolans kök finns under Maten i förskolan.

Rutiner för hämtning och lämning av barn på förskolan
Du som vårdnadshavare ansvarar för att markera barnets ankomst och hemgång på digitala skärmar som finns på förskolan. Den digitala registreringen måste kompletteras med att du säkerställer att personal vet att ditt barn har lämnats eller hämtats.

Anmäla frånvaro
Frånvaroanmälan görs av dig som är vårdnadshavare, eller annan ansvarig vuxen, i appen Tieto Education. Läs mer om anmäla frånvaro i appen Tieto Education

Sidan senast uppdaterad:

Förskolan Baronen, Eksjö

Förskolan Baronen ligger i området Grevhagen i Eksjö tätort. Förskolan ligger i ett lugnt område med närhet till inspirerande naturmiljöer.


Västra Ringvägen 10, Eksjö

575 80 Eksjö

Förskolan Baronen

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.