Bild på förskolan Slottet i Eksjö
LYSSNA

Slottet

Förskolan Slottet ligger i området Grevhagen i Eksjö tätort med närhet till både skog, stad och grundskolan Grevhagsskolan.

Slottets förskola har fyra avdelningar. Två avdelningar för de yngre barnen i åldern 1–3 år och två avdelningar för de äldre barnen i åldern 3–5 år. Intill förskolan finns skogsområden som varje vecka nyttjas till lek och utforskande.

Förskolans mål är att utmana barnen utifrån fem förmågor som i sin tur utgår från läroplanen. Dessa förmågor ska genomsyra hela verksamheten och är en början till ett livslångt lärande.

  • ansvar
  • kommunikation
  • kreativitet
  • reflektion
  • samarbete

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetensutveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga två dagar per termin. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar läsåret 2020/2021
Onsdag 16 september 2020
Måndag 16 november 2020
Fredag 5 februari 2021
Tisdag 25 maj 2021

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Kontakt och frånvaro

Förskolan Slottet

Besök:

Lustigkullegatan 1

Post:

575 39 Eksjö

Telefon:

0381-362 31

E-post:

slottetsforskola@eksjo.se


Avdelningar
Tornet, telefon 0381-362 34
Kronan, telefon 0381-362 31
Skattkammaren, telefon 0381-362 32
Spiran, telefon 0381-362 33

Rektor
Susanne Lindström
Telefon: 0381-423 72
E-post: susanne.lindstrom@eksjo.se

Kontaktuppgifter till specialpedagog i förskolan finns under Elevhälsa och trygghet.

Kontaktuppgifter till förskolans kök finns under Maten i förskolan.

Nya rutiner för frånvaroanmälan och hämtning/lämning av barn på förskolan
Från och med den 3 augusti 2020 har du som vårdnadshavare ansvar för att digitalt markera barnets ankomst och hemgång på digitala skärmar som finns på förskolan. Den digitala registreringen måste kompletteras med att du säkerställer att personal vet att ditt barn har lämnats respektive hämtats.

Se ytterligare instruktioner i PDF-dokumentet:

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 11 juni 2020

Förskolan Slottet, Eksjö

Förskolan Slottet ligger i området Grevhagen i Eksjö tätort med närhet till både skog, stad och grundskolan Grevhagsskolan.

Lustigkullegatan 1, Eksjö

575 80 Eksjö

Förskolan Slottet

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.