LYSSNA

Galaxens förskolor

Förskolehuset Galaxen består av tre förskolor; Apollo, Orion och Jupiter, samt nattisverksamheten Månen.

Förskolehuset Galaxen ligger på Storegårdsområdet i centrala Eksjö med närhet till Prästängsskolan, ishall, idrottshallar, parkmiljöer, stadsmiljö och bibliotek.

Värdegrundsarbetet på Galaxen utgår från boken ”Att lära med hjärtat”.

Förskolorna Apollo, Orion och Jupiter tar mycket inspiration från rymden för ett utvecklingsinriktat lärande utan gränser – inget är omöjligt! Samtliga förskolor har en naturvetenskaplig profil där man jobbar i projekt. Samtliga förskolor på Galaxen använder sig också av återbruksmaterial. Återbruksmaterialet ger möjlighet att utgå från barnens egna teorier och tankar, och de får en möjlighet att tänka nytt, ställa frågor och vara nyskapande. Samtidigt bidrar verksamheterna till ett hållbart samhälle!

Förskolan Apollo

Förskolan Apollo har av tre avdelningar. Avdelningarna Solen och Satelliten för barn i åldern 1–3 år och avdelningen Stjärnan för barn i åldern 4–5 år. På Apollos torg, en mötesplats för alla avdelningar, finns ett rymdgym där barnen bland annat kan klättra mot stjärnorna och ett bibliotek.

Ingången till Apollo är från Prästängsvägen. Parkeringsficka för hämtning och lämning finns längs Prästängsvägen.

Kontaktuppgifter till Apollos avdelningar, se avsnittet "Kontakt och frånvaro" nedan.

Förskolan Orion

Förskolan Orion har av tre avdelningar. Avdelningarna Nova och Luna för barn i åldern 1–3 år och avdelningen Stella för barn i åldern 4–5 år. På Orions torg, en mötesplats för alla avdelningar, finns en ateljé, en scen, en spegelkubb och en rymdfärja.

Ingången till Apollo är från Karhulavägen. Parkering sker vid Olsbergs Arena.

Kontaktuppgifter till Orions avdelningar, se avsnittet "Kontakt och frånvaro" nedan.

Förskolan Jupiter

Förskolan Jupiter har av tre avdelningar. Avdelningarna Venus och Neptunus för barn i åldern 1–3 år och avdelningen Saturnus för barn i åldern 4–5 år. På Jupiters torg är en mötesplats för alla avdelningar.

Ingången till Jupiter är från Prästängsvägen. Parkeringsficka för hämtning och lämning finns längs Prästängsvägen.

Kontaktuppgifter till Jupiters avdelningar, se avsnittet "Kontakt och frånvaro" nedan.

Nattis – Månen

I förskolehuset Galaxen finns Månen som är en dygnet-runt-öppen verksamhet, så kallat "nattis", för familjer som har behov av omsorg på kvällar, nätter och helger. Månen erbjuder en trygg och hemlik miljö för både förskolebarn i åldern 1–5 år och skolelever i åldern 6–13 år.

Läs mer om nattis - Månen

Arbetssätt

Vårt arbetssätt har sin grund I Reggio Emilia-filosofin som är ett pedagogiskt förhållningssätt. Det bygger på tron på människans möjligheter, respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen. Det är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikheter, solidaritet och samarbete. Vi tror på det kompetenta barnet som vill, kan och duger.

Filosofin står i ständig förnyelse och utvecklas i takt med barnens behov som utgångspunkt och med det moderna samhällets snabba förändring. Den vuxne är medforskande och söker kunskap tillsammans med barnen.

Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt kan vi skapa förutsättningar för barnen i deras lust och nyfikenhet samt driva arbetet framåt.

Genom att skapa en miljö som är inspirerande, självinstruerande och tillgänglig ska barnet kunna påverka sin egen vardag och på så sätt få inflytande över sin dag på förskolan.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetens­utveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga fem dagar per läsår. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar

Onsdag 24 maj 2023
Måndag 14 augusti 2023
Måndag 25 september 2023
Torsdag 23 november 2023

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under påverkan och utveckling.

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun. 

Kontakt och frånvaro

Förskolehuset Galaxen

Besök:

Karhulavägen 1C

Post:

575 31 Eksjö

Telefon:

0381-360 00


Förskolan Apollos avdelningar
Solen, telefon 072-246 17 61
Stjärnan, telefon 072-248 01 45
Satelliten, telefon 072-552 23 52

Förskolan Orions avdelningar
Luna, telefon 070-542 54 93
Stella, telefon 070-003 80 46
Nova, telefon 073-086 16 57

Förskolan Jupiters avdelningar
Venus, telefon 072-524 40 69
Neptunus, telefon 072-518 78 31
Saturnus, telefon 072-524 99 80

Nattis Månen
Telefon: 0381-361 26
Sms: 073-086 20 98

Rektor
Rektor: Tobias Lingh
Telefon: 0381-368 39
E-post: tobias.lingh@eksjo.se

Kontaktuppgifter till specialpedagog i förskolan finns under Elevhälsa och trygghet.

Kontaktuppgifter till förskolans kök finns under Maten i förskolan.

Rutiner för hämtning och lämning av barn på förskolan
Du som vårdnadshavare ansvarar för att markera barnets ankomst och hemgång på digitala skärmar som finns på förskolan. Den digitala registreringen måste kompletteras med att du säkerställer att personal vet att ditt barn har lämnats eller hämtats.

Anmäla frånvaro
Frånvaroanmälan görs av dig som är vårdnadshavare, eller annan ansvarig vuxen, i appen Edlevo. Läs mer om anmäla frånvaro i appen Edlevo.

Sidan senast uppdaterad:

Förskolehuset Galaxen, Eksjö

Förskolehuset Galaxen består av tre förskolor; Apollo, Orion och Jupiter, samt nattisverksamheten Månen.


Karhulavägen 1C, Eksjö

575 80 Eksjö

Förskolehuset Galaxen

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.