SKRIV UT DELA KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax: 0381-166 00

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (ks) har 15 ledamöter och är kommunens ”regering”. Ks ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs enligt budgetramar och andra antagna styrdokument.

Ks har en övergripande ledningsfunktion, uppsiktsplikt över den bolagsdrivna verksamheten, den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiken.

Till kommunstyrelsen hör ledningsutskottet och fyra nämnder.  

Ledamöter 2015–2018

Ordförande: Annelie Hägg (C)
Förste vice ordförande: Carina Lindström (M)
Andra vice ordförande: Diana Laitinen Carlsson (S)

Moderaterna (M)
Carina Lindström
Ulf Björlingson
Björn Alm

Centerpartiet (C)
Annelie Hägg
Maria Havskog
Ulf Bardh
Per Sixtensson

Kristdemokraterna (KD)
Bo Ljung

Socialdemokraterna (S)
Diana Laitinen Carlsson
Bo Bergvall
Lennart Gustavsson
Ulla Hägg
Lars Aronsson

Miljöpartiet (MP)
Lea Petersson

Sverigedemokraterna (SD)
Elisabeth Werner, Eksjö

Ersättare

Moderaterna (M)
Annelie Sjöberg
Marie-Louise Gunnarsson

Centerpartiet (C)
Stellan Johnsson
Bengt Koltman
Bo-Kenneth Knutsson
Sven Inge Ågren

Liberalerna (L)
Christer Ljung

Socialdemokraterna (S)
Ronny Jakobsson
Sebastian Hörlin
Ingegerd Axell
Bertil Granman
Christina Bladh

Miljöpartiet (MP)
Eva Ekenberg

Sverigedemokraterna (SD)
Anita Karlsson

Kontaktuppgifter till ledamöterna och samtliga förtroendevalda

Protokoll

Ärendelista

Här finns ärendelistan/kallelsen till kommunstyrelsen. Det är kallelsen till det senaste sammanträdet som visas.

Handlingar

Vill du ta del av handlingarna inför ett sammanträde i kommunstyrelsen, är du välkommen att kontakta kommunledningskontoret via kontaktcenter på telefon 0381-360 00 eller via e-post till kommun@eksjo.se

Mötestider

2018

4 december

2019

29 januari
5 mars
21 mars
2 april
7 maj
28 maj
3 september
1 oktober
29 oktober
28 november

Mandatfördelning

Fördelningen av kommunstyrelsens 15 mandat, 2015-2018

 • Socialdemokraterna 5 mandat
 • Centerpartiet 4 mandat
 • Moderaterna 3 mandat
 • Kristdemokraterna 1 mandat
 • Miljöpartiet de gröna 1 mandat
 • Sverigedemokraterna 1 mandat

Ledningsutskottet

Ledningsutskottet bereder och lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsen. I vissa fall har utskottet delegation att besluta inom dessa områden:

 • näringslivs- och utvecklingsfrågor
 • personalfrågor, personalpolitik och lönepolitik
 • initiera och följa upp övergripande förändringar i förvaltningsorganisationen
 • upphandling och övriga ärenden avseende internservice, ekonomi, finansiering, borgensfrågor,
 • bereda budget och bokslut
 • regionala frågor
 • information och marknadsföring
 • frågor som rör de kommunala bolagen
 • högskole- och vuxenutbildning
 • internationella frågor
 • ärenden som avser externa bolag och regionala organ
 • ärenden som något annat utskott inte naturligt har hand om

Ledningsutskottets ledamöter 2015–2018

Ordförande: Annelie Hägg (C)
Vice ordförande: Carina Lindström (M)
Andre vice ordförande: Diana Laitinen Carlsson (S)

Moderaterna (M)
Ulf Björlingson

Centerpartiet (C)
Ulf Bardh

Socialdemokraterna (S)
Bo Bergvall
Lennart Gustavsson

Ersättare

 
Moderaterna (M)
Annelie Sjöberg
Rolf Abelsson

Centerpartiet (C)
Maria Havskog
Stellan Johnsson

Socialdemokraterna (S)
Ulla Hägg
Christina Bladh

Miljöpartiet (MP)
Lea Peterson

Kontaktuppgifter till ledamöterna och samtliga förtroendevalda

Ledningsutskottets protokoll

Protokollen läggs ut efter att de är justerade. I början av protokollen finns en klickbar innehållsförteckning över ärendenas rubriker.

2018

2017

2016

Ledningsutskottets mötestider

21 augusti
18 september
16 oktober
13 november
11 december

Mötestider 2019
15 januari
5 februari
12 mars
16 april
14 maj
11 juni
20 augusti
17 september
15 oktober
12 november
10 december

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 7 december 2018

Kommunstyrelsen och ledningsutskottet i Eksjö kommun

Kommunstyrelsen (ks) har 15 ledamöter och är kommunens ”regering”. Ks ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs i enlighet med budgetramar och andra styrdokument som fullmäktige antagit. Ledningsutskottet bereder och lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsen.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.