SKRIV UT DELA KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax: 0381-166 00

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen i Eksjö kommun har åtta förtroendevalda revisorer. Revisionen är kommunfullmäktiges och medborgarnas verktyg för att granska kommunens verksamhet.

Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige. De ska självständigt och opartiskt granska den verksamhet som kommunen och de kommunala bolagen driver och pröva att styrelser och nämnder tar det ansvar de har fått. Det handlar både om att granska den ekonomiska nyttan, och att säkerställa att styrelser och nämnder följer lagen och utför de uppdrag som kommunfullmäktige gett dem.

Resultatet av kommunrevisionens granskningar lämnas till kommunfullmäktige. Fullmäktige kan i sin roll som företrädare för medborgarna återkalla uppdrag om det visar sig att styrelser, nämnder och enskilda ledamöter brustit i ansvarstagandet. En väl fungerande revision och ett tydligt ansvarsutkrävande är viktiga delar i den lokala demokratin.

Ledamöter

Under perioden 2015-01-01--2019-06-30

Ordförande: Stig Andersson (S)
Vice ordförande: Per Ihse (M) 

Marianne Löwgren (C)
Nils-Göran Lidén (S)
Larsolof Egbäck (KD)
Ronny Korsberg (MP)
Tore Sand (SD)
Olle Sjöberg (L) 

Kontaktuppgifter till samtliga politiker

Granskning av verksamheter

Här kommer revisionens granskningar av verksamheter från 2016 till 2018 att finnas.

Granskning av bokslut

Här kommer revisionens granskningar av bokslut från 2016 till 2018 att finnas.

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 6 juni 2018

Kommunrevisionen i Eksjö kommun

Kommunrevisionen har åtta förtroendevalda revisorer. Revisionen är kommunfullmäktiges och allmänhetens kontroll av hur de kommunala resurserna används.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–torsdag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45
Fredagar 8.00–12.00

Besök:

Måndag–fredag 10.00–12.00

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Kontaktcenters sommaröppettider gäller den 18 juni–3 augusti.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.